Move It Kanal was een tweetalig stadsproject over de cultuurparticipatie van jongeren (12-18 jaar) uit de Brusselse Kanaalzone. Het project bouwde gedurende zes jaar bruggen tussen spelers uit diverse
sectoren (cultuur, jeugd en onderwijs) en gemeenschappen om cul­tuur toegankelijker te maken voor de vele jongeren die de Brusselse Kanaalzone rijk is. We focusten daarvoor op drie projectpijlers:
netwerking, projectwerking en onderzoek.

Het netwerkgegeven werd uitgebouwd via tal van netwerkmomenten, activiteiten, inspiratiedagen en persoonlijke gesprekken. De projectwerking focuste op concrete culturele projecten voor en door jongeren. Centraal hierbij stond samenwerking tussen spelers uit verschillende sectoren en taalgemeenschappen. Lasso begeleidde en documenteerde deze projecten en zette in op het ontsluiten van de opgedane expertise naar een bredere groep professionals.

De projecten vertrokken steeds van input uit de Lasso-netwerken en van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Een eerste onderzoek van de Erasmushogeschool Brussel - Opleiding Sociaal Werk polste naar de cultuurbeleving bij jongeren in de Brusselse Kanaalzone. De resultaten werden gebundeld in een rapport. In 2021 verscheen een tweede onderzoeksrapport, waarbij het Move It Kanal-project Les Experts du Petit Manchester (LEDPM 2.0) onder de loep werd genomen.

Move It Kanal liep af in 2021 en werd gedocumenteerd in een publicatie. Lasso werkte voor dit project samen met Erasmushogeschool Brussel - Opleiding Sociaal Werk, JES, D'Broej, RAB/BKO, Move asbl en IHECS.

___

Het project Move It Kanal, geleid door Lasso en de Erasmushogeschool Brussel, is opgezet in het kader van het operationele programma van het EFRO van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit kader is bijna 2,1 miljoen euro in het project geïnvesteerd, waarvan 50% door de Europese overheid en 50% door het Gewest wordt gedragen. De doelstelling van de EFRO-programmering is om de culturele participatie van jongeren in het kanaalgebied te versterken.

EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is een instrument voor het Europese regionale beleid dat nieuwe mogelijkheden wil bieden aan Europese burgers en dat de kloof tussen de levensstandaard in de verschillende regio's wil dichten. Het vormt een investerings- en solidariteitsmechanisme van de EU dat dankzij Europese en regionale investeringen ons dagelijkse leven beïnvloedt.

Het project werd ondersteund in cofinanciering met de VGC.

Status
Afgelopen project
Looptijd
2015-2021
Coordinator