Hieronder lijstten we enkele mogelijkheden op om cultuurprojecten met jongeren te financieren.

VGC | Paspartoe

 • Voor wie?
  Voor iedereen vanaf drie jaar.
 • Wat?
  Paspartoe is een vrijetijdspas voor Brussel. Met de pas kan je punten sparen wanneer je deelneemt aan een activiteit bij een Paspartoe-aanbieder. Wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont kan, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op een kansentarief (standaardprijs van €2 voor activiteiten onder de €16). Groepen kunnen via Paspartoe-groepspas een fikse korting krijgen voor groepsactiviteiten bij één van de Paspartoe-partners.

  Heb je al een UiTPAS? Dan kan je ook punten sparen én omruilen bij de Paspartoe-partners. Met je Paspartoe kan je ook in de andere UiTPAS-regio’s terecht.


VGC | Subsidie voor jeugdwerkprojecten

 • Voor wie?
  Volgende jeugdwerkinitiatieven komen in aanmerking:
  • het lokaal en regionaal particulier jeugdwerk
  • de lokale overheden
  • andere organisaties, voor zover zij doel- en doelgroepgericht jeugdwerkactiviteiten ontwikkelen
 • Wat?
  Het gaat over één of meerdere activiteiten die niet behoren tot de normale werking, die als buitengewoon, uitzonderlijk, vernieuwend of experimenteel kunnen omschreven worden en beperkt zijn in tijd. De ondersteuning kan bestaan uit immateriële en materiële middelen waaronder subsidiëring, waarmee specifieke bijstand wordt verleend om een project te realiseren.


VGC | A
Fonds

 • Voor wie?
  Individuele jongeren van 12 tot 26.
 • Wat?
  Het jongerenfonds ondersteunt projecten voor en door jongeren in Brussel. Elk project dat aan de voorwaarden voldoet, kan een bedrag tot maximum 3000 euro krijgen.


VGC | Bruss-it

 • Voor wie?
  Individuen, verenigingen, organisaties, groepen van burgers en burgercollectieven.
 • Wat?
  Met Bruss-it steunt de VGC projecten die bijdragen aan een duurzame en leefbare stad. Je kunt een project uitwerken op basis van één of meer ideeën op de Bruss-it-website.


Vlaams Overheid | Innovatieve partnerprojecten

 • Voor wie?
  Culturele organisaties die een samenwerking aangaan met een partner buiten de cultuursector.
 • Wat?
  Met deze subsidie worden innovatieve samenwerkingen ondersteund. Er zijn minstens twee partners betrokken: een culturele en een niet-culturele. Een combinatie van één of meerdere culturele partner(s) en één of meerdere niet-culturele partner(s) is ook mogelijk. Dit kunnen natuurlijke personen of organisatievormen (zowel naar publiek als naar privaatrecht) zijn. Een commerciële partner kan bijgevolg ook aanspraak maken op subsidies.


Vlaamse overheid | Projectsubsidies aan organisaties die Brussel in de ogen van de Vlamingen bekend en aantrekkelijk maken en de Vlaamse netwerken in Brussel

 • Voor wie?
  Alle verenigingen of instellingen met rechtspersoonlijkheid, behalve handelsvennootschappen, kunnen een projectaanvraag indienen. De vereniging of instelling moet haar maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Nederlandse taalgebied hebben.
 • Wat?
  Via deze subsidies wil de Vlaamse overheid kwaliteitsvolle initiatieven ondersteunen die:
  • de aandacht vestigen op het belang van Brussel als hoofdstad en de kennis en beleving ervan bevorderen.
  • de band tussen Brussel en Vlaanderen sterker maken.
  • de betrokkenheid van de Vlaamse gemeenschap bij cultuur, educatie, jeugd, sport en sociaal gebeuren in Brussel zichtbaar maken en aanmoedigen.
  • het sociale leven en de samenhang in de grootstad Brussel versterken.
  • het stedelijke weefsel en de (interculturele) leefbaarheid van de grootstad versterken.


Cera | Financiële steun voor maatschappelijke projecten, o.a. rond domein Kunst en Cultuur

 • Voor wie?
  Een vzw of een feitelijke vereniging die iets organiseert dat beantwoordt aan een reële maatschappelijke behoefte en geen commerciële organisatie is.
 • Wat?
  De keuze valt op maatschappelijke projecten die voldoen aan reële behoeften en die duurzame effecten bereiken, voor de samenleving in haar geheel en voor de vennoten in het bijzonder. Bovendien moeten ze de coöperatieve waarden van Cera weerspiegelen, te weten: samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen.


Growfunding | Brussels crowdfunding platform

 • Voor wie?
  Voor iedereen die een concreet project wil realiseren in Brussel.
 • Wat?
  Brussel bruist. Vanuit de onderbuik van de stad borrelen tal van inspirerende ideeën en experimentele projecten op. Growfunding/BXL is een platform om een financieel (crowdfunding) én sociaal draagvlak te bouwen voor kleine en minder kleine stadsprojecten. Mensen en organisaties met een plan kunnen er rekenen op ondersteuning.


Socrowd

 • Voor wie?
  Voor organisaties met een maatschappelijke meerwaarde.
 • Wat?
  Socrowd
  is een financieringsinstrument dat duurzame initiatieven in de sociale, culturele en zorgsector steunt via renteloze leningen. Particulieren investeren in de projecten waarin ze geloven. Voor elke euro die de organisatie kan verzamelen, krijgen ze drie euro ter beschikking in de vorm van een renteloze lening. De betrokken organisatie, die zal genieten van een renteloze lening, betaalt wel een kostendekkende administratieve vergoeding aan Socrowd (jaarlijkse kost van 1,3 procent op het totaal uitgeleende bedrag).