Op deze pagina vind je enkele mogelijkheden om cultuurprojecten met een groep (kwetsbare) volwassenen te financieren.

VGC | Paspartoe

 • Voor wie?
  Voor iedereen vanaf drie jaar.
 • Wat?
  Paspartoe is een vrijetijdspas voor Brussel. Met de pas kan je punten sparen wanneer je deelneemt aan een activiteit bij een Paspartoe-aanbieder. Wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont kan, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken van een kansentarief (standaardprijs van €2 voor activiteiten onder de €16). Groepen kunnen via Paspartoe-groepspas een fikse korting krijgen voor groepsactiviteiten bij één van de Paspartoe-partners.

  Heb je al een UiTPAS? Dan kan je ook punten sparen én omruilen bij de Paspartoe-partners. Met je Paspartoe kan je ook in de andere UiTPAS-regio’s terecht.


VGC | Bruss-it

 • Voor wie?
  Individuen, verenigingen, organisaties, groepen van burgers en burgercollectieven.
 • Wat?
  Met Bruss-it steunt de VGC projecten die bijdragen aan een duurzame en leefbare stad. Je kunt een project uitwerken op basis van één of meer ideeën op de Bruss-it-website.


Vlaamse Overheid | Innovatieve partnerprojecten

 • Voor wie?
  Culturele organisaties die een samenwerking aangaan met een partner buiten de cultuursector.
 • Wat?
  Met deze subsidie worden innovatieve samenwerkingen ondersteund. Er zijn minstens twee partners betrokken: een culturele en een niet-culturele. Een combinatie van één of meerdere culturele partner(s) en één of meerdere niet-culturele partner(s) is ook mogelijk. Dit kunnen natuurlijke personen of organisatievormen (zowel naar publiek als naar privaatrecht) zijn. Een commerciële partner kan bijgevolg ook aanspraak maken op subsidies.


Vlaamse overheid | Projectsubsidies aan organisaties die Brussel in de ogen van de Vlamingen bekend en aantrekkelijk maken en de Vlaamse netwerken in Brussel

 • Voor wie?
  Alle verenigingen of instellingen met rechtspersoonlijkheid, behalve handelsvennootschappen, kunnen een projectaanvraag indienen. De vereniging of instelling moet haar maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Nederlandse taalgebied hebben.
 • Wat?
  Via deze subsidies wil de Vlaamse overheid kwaliteitsvolle initiatieven ondersteunen die:
  • de aandacht vestigen op het belang van Brussel als hoofdstad en de kennis en beleving ervan bevorderen.
  • de band tussen Brussel en Vlaanderen sterker maken.
  • de betrokkenheid van de Vlaamse gemeenschap bij cultuur, educatie, jeugd, sport en sociaal gebeuren in Brussel zichtbaar maken en aanmoedigen.
  • het sociale leven en de samenhang in de grootstad Brussel versterken.
  • het stedelijke weefsel en de (interculturele) leefbaarheid van de grootstad versterken.


VRIJUIT (voorheen Fonds vrijetijdsparticipatie)

 • Voor wie?
  Voor Nederlandstalige organisaties in de sociale-, welzijns- of zorgsector die voor en met mensen in armoede werken. De financiële drempel is echter niet het enige criterium, even belangrijk is het wegwerken van psychologische en praktische drempels zoals het ontbreken van een sociaal netwerk of schaamte om deel te nemen. Daarom werkt het Fonds samen met lokale sociale organisaties. Zij zorgen voor de nodige omkadering en toeleiding naar vrijetijdsactiviteiten. Je kan kosteloos lid worden van VRIJUIT.
 • Wat?
  Het Fonds wil deelname aan vrijetijdsactiviteiten niet totaal kosteloos maken. Het Fonds, samen met de Vlaamse Overheid en zo’n 150 partners in Brussel en Vlaanderen, komen voor maximaal 80% tussen in de deelnameprijs.


Growfunding | Brussels crowdfunding platform

 • Voor wie?
  Voor iedereen die een concreet project wil realiseren in Brussel.
 • Wat?
  Brussel bruist. Vanuit de onderbuik van de stad borrelen tal van inspirerende ideeën en experimentele projecten op. Growfunding/BXL is een platform om een financieel (crowdfunding) én sociaal draagvlak te bouwen voor kleine en minder kleine stadsprojecten. Mensen en organisaties met een plan kunnen er rekenen op ondersteuning.


Socrowd

 • Voor wie?
  Voor organisaties met een maatschappelijke meerwaarde.
 • Wat?
  Socrowd
  is een financieringsinstrument dat duurzame initiatieven in de sociale, culturele en zorgsector steunt via renteloze leningen. Particulieren investeren in de projecten waarin ze geloven. Voor elke euro die de organisatie kan verzamelen, krijgen ze drie euro ter beschikking in de vorm van een renteloze lening. De betrokken organisatie, die zal genieten van een renteloze lening, betaalt wel een kostendekkende administratieve vergoeding aan Socrowd (jaarlijkse kost van 1,3 procent op het totaal uitgeleende bedrag).