Op deze pagina vind je enkele mogelijkheden om cultuurprojecten met een groep (kwetsbare) volwassenen te financieren.

VGC | Paspartoe

 • Voor wie?
  Inwoners van het Brussels hoofdstedelijk gewest vanaf drie jaar en voor scholieren, studenten, leerkrachten en docenten van een Nederlandstalige (hoge)school of universiteit in Brussel, ongeacht hun domicilie.
 • Wat?
  De Paspartoe is een vrijetijdspas voor Brussel. Met de pas kan je punten sparen wanneer je deelneemt aan een activiteit bij een Paspartoe-aanbieder. Mensen met een beperkt inkomen kunnen een gratis pas aanvragen en aan sterk verlaagde toegangsprijzen deelnemen aan activiteiten. Bij deze Paspartoe zit niet enkel een welkomstpakket en een cultuurbon (6€), maar ook een bonnenboekje met verschillende kortingen. Groepen kunnen via Paspartoe-groepspas een fikse korting krijgen voor groepsactiviteiten bij één van de Paspartoe-partners.

  Heb je al een UiTPAS? Dan kan je ook punten sparen én omruilen bij de Paspartoe-partners. Met je Paspartoe kan je ook in de andere UiTPAS-regio’s terecht.


VGC | Bruss-it

 • Voor wie?
  Verenigingen, organisaties, groepen van burgers en burgercollectieven.
 • Wat?
  Met Bruss-it steunt de VGC, in het kader van het Stedenfonds, projecten met als thema gemeenschapsvorming in de gedeelde ruimte. Dat kan bijvoorbeeld gaan over: ontmoetingen en uitwisselingen, ruimtes delen en tijdelijk invullen, sociale en culturele interventies op publieke of semi-publieke plekken... Het zijn projecten die de verbeelding stimuleren en die aanzetten tot ontmoeting en uitwisseling. Met Bruss-it wil de VGC ook de sociale netwerken van eenzame Brusselaars versterken. Stedelijkheid, innovatie, participatie en diversiteit zijn de sleutelwoorden.


Vlaamse Overheid | Innovatieve partnerprojecten

 • Voor wie?
  Culturele organisaties die een samenwerking aangaan met een partner buiten de cultuursector.
 • Wat?
  Met deze subsidie worden innovatieve samenwerkingen ondersteund. Er zijn minstens twee partners betrokken: een culturele en een niet-culturele. Een combinatie van één of meerdere culturele partner(s) en één of meerdere niet-culturele partner(s) is ook mogelijk. Dit kunnen natuurlijke personen of organisatievormen (zowel naar publiek als naar privaatrecht) zijn. Een commerciële speler kan bijgevolg ook aanspraak maken op subsidies.


Vlaamse overheid | Projectsubsidies aan organisaties die Brussel in de ogen van de Vlamingen bekend en aantrekkelijk maken en de Vlaamse netwerken in Brussel

 • Voor wie?
  Alle verenigingen of instellingen met rechtspersoonlijkheid, behalve handelsvennootschappen, kunnen een projectaanvraag indienen. De vereniging of instelling moet haar maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Nederlandse taalgebied hebben.
 • Wat?
  Via deze subsidies wil de Vlaamse overheid kwaliteitsvolle initiatieven ondersteunen die:
  • de aandacht vestigen op het belang van Brussel als hoofdstad en de kennis en beleving ervan bevorderen.
  • de band tussen Brussel en Vlaanderen sterker maken.
  • de betrokkenheid van de Vlaamse gemeenschap bij cultuur, educatie, jeugd, sport en sociaal gebeuren in Brussel zichtbaar maken en aanmoedigen.
  • het sociale leven en de samenhang in de grootstad Brussel versterken.
  • het stedelijke weefsel en de (interculturele) leefbaarheid van de grootstad versterken.


VRIJUIT (voorheen Fonds vrijetijdsparticipatie)

 • Voor wie?
  Voor Nederlandstalige organisaties in de sociale-, welzijns- of zorgsector die voor en met mensen in armoede werken. De financiële drempel is echter niet het enige criterium, even belangrijk is het wegwerken van psychologische en praktische drempels zoals het ontbreken van een sociaal netwerk of schaamte om deel te nemen. Daarom werkt het Fonds samen met lokale sociale organisaties. Zij zorgen voor de nodige omkadering en toeleiding naar vrijetijdsactiviteiten. Je kan kosteloos lid worden van VRIJUIT.
 • Wat?
  Het Fonds wil deelname aan vrijetijdsactiviteiten niet totaal kosteloos maken. Het Fonds, samen met de Vlaamse Overheid en zo’n 150 partners in Brussel en Vlaanderen, komen voor maximaal 80% tussen in de deelnameprijs. Deelnemen aan vrije tijd kost meer dan enkel het toegangskaartje. Daarom komt het Fonds ook tussen in de vervoersonkosten, reservatiekosten en verzekering. Bij een begeleid bezoek worden ook de onkosten voor de (audio)gids en/of workshop vergoed. Een overzicht van de Brusselse partners van VRIJUIT.


Growfunding | Brussels crowdfunding platform

 • Voor wie?
  Voor iedereen die een concreet project wil realiseren in Brussel.
 • Wat?
  Brussel bruist. Vanuit de onderbuik van de stad borrelen tal van inspirerende ideeën en experimentele projecten op. Growfunding/BXL is een platform om een financieel (crowdfunding) én sociaal draagvlak te bouwen voor kleine en minder kleine stadsprojecten. Mensen en organisaties met een plan kunnen er rekenen op ondersteuning rond vragen als hoe bereik je de juiste mensen? Hoe activeer je de sociale netwerken? Hoe kan je anderen betrekken bij de realisatie van je project? Hoe maak je gepaste attenties?


Socrowd

 • Voor wie?
  Voor organisaties met een maatschappelijke meerwaarde.
 • Wat?
  Socrowd
  is een financieringsinstrument dat duurzame initiatieven in de sociale, culturele en zorgsector steunt via renteloze leningen. Particulieren investeren in de projecten waarin ze geloven. Voor elke euro die de organisatie kan verzamelen, krijgen ze drie euro ter beschikking in de vorm van een renteloze lening. De betrokken organisatie, die zal genieten van een renteloze lening, betaalt wel een kostendekkende administratieve vergoeding aan Socrowd (jaarlijkse kost van 1,3 procent op het totaal uitgeleende bedrag).