In dit overzicht vind je artistieke vormingen en opleidingen die specifiek ontwikkeld werden voor leerkrachten.

Art Basics for Children (Brussel)

  • Workshops voor groepen leerkrachten
    Het ABC-huis staat open voor leerkrachten en andere professionals. In de eerste plaats als begeleiders van hun klas, maar ook tijdens studiedagen voor leerkrachtenteams.
  • Workshops voor individuele leerkrachten
    Bij ABC worden op regelmatige basis thematische workshops georganiseerd ter kennismaking met de collectie of verdere verdieping van de activiteiten, waarvoor men zich individueel kan inschrijven.

BELvue museum (Brussel)

De educatieve dienst van BELvue organiseert in samenwerking met en op vraag van de pedagogische begeleidingsdiensten navormingen voor (toekomstige) leerkrachten.

JEF (Brussel)

JEF ontwikkelde een visie op filmwijsheid die methodisch is onderbouwd. In hun vormingen delen ze hun jarenlange expertise en inzichten met leerkrachten en begeleiders.

Amadeo Kollectif (Brussel)

Amadeo Kollectif, het vroegere Kamo, werkt al meer dan tien jaar volgens een eigen methodiek en streeft daarbij heel wat socio-artistieke doelstellingen na. Er kunnen vormingen op maat worden uitgewerkt die een brug slaan tussen eigen expertise en de kennis, ervaring en vaardigheden van de begeleiders, leerkrachten,…

Mus-E Belgium (Brussel)

De pedagogische studiedagen worden ingericht voor leerkrachtenteams uit het basisonderwijs en voor studenten van lerarenopleidingen. Professionele kunstenaars dompelen je dan onder in een creatief bad van ideeën. Stapsgewijs worden de vele mogelijkheden van creativiteit in de klas verkend en aangevuld met praktijkvoorbeelden uit de MUS-E-werking.

Muziekinstrumentenmuseum (Brussel)

Het MIM bezoeken kan alle dagen behalve op maandag. Per groep van 15 kinderen of jongeren geniet één volwassen begeleider gratis toegang.

Jeugd en muziek Brussel (Brussel)

Het aanbod van Jeugd en muziek richt zich specifiek tot leerkrachten en directies in het Brussels Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs.

Artistieke vorming in Vlaanderen

In Vlaanderen zijn er verschillende organisaties die artistieke vormingen aanbieden die toegankelijk zijn voor leerkrachten. Hieronder een kort overzicht: