In dit overzicht vind je artistieke vormingen en opleidingen die specifiek ontwikkeld werden voor leerkrachten.

Art Basics for Children (Brussel)

  • Workshops voor groepen leerkrachten
    Het ABC-huis staat open voor leerkrachten en andere professionals. In de eerste plaats als begeleiders van hun klas, maar ook tijdens studiedagen voor leerkrachtenteams. Bij dergelijke activiteiten draait het in eerste instantie om het stimuleren van de eigen creativiteit.
  • Workshops voor individuele leerkrachten
    Bij ABC worden op regelmatige basis thematische workshops georganiseerd ter kennismaking met de collectie of verdere verdieping van de activiteiten, waarvoor men zich individueel kan inschrijven.

BELvue museum (Brussel)

De educatieve dienst van BELvue organiseert in samenwerking met en op vraag van de pedagogische begeleidingsdiensten navormingen voor (toekomstige) leerkrachten.

JEF (Brussel)

Film en andere audiovisuele media hebben een centrale plaats in de leefwereld van kinderen en jongeren. JEF deelt zijn expertise m.b.t. de creatieve mogelijkheden van deze media met leerkrachten en jeugdwerkers. Een programma krijgt vorm in onderlinge samenspraak en is aangepast aan de noden en wensen van de deelnemers. Daarnaast voorziet JEF ook specifieke vormingen rond film. Je kan er o.a. leren om een actie- en/of animatiefilm te maken, leren over beeld, virtual reality…

Amadeo Kollectif (Brussel)

Amadeo Kollectif, het vroegere Kamo, werkt al meer dan tien jaar volgens een eigen methodiek en streeft daarbij heel wat socio-artistieke doelstellingen na. Samen met de groepsbegeleider kan er een vorming op maat worden uitgewerkt met een experimenteel karakter. In de vormingen slaan ze een brug tussen eigen expertise en de kennis, ervaring en vaardigheden van de begeleiders, leerkrachten …

Mus-E Belgium (Brussel)

De pedagogische studiedagen worden ingericht voor leerkrachtenteams uit het basisonderwijs en voor studenten van lerarenopleidingen. Professionele kunstenaars dompelen je dan onder in een creatief bad van ideeën. Stapsgewijs worden de vele mogelijkheden van creativiteit in de klas verkend en aangevuld met praktijkvoorbeelden uit de MUS-E-werking.

Muziekinstrumentenmuseum (Brussel)

Bieden vorming aan voor toekomstige leerkrachten die ook aangepast kan worden naar de behoeften van afgestudeerde leerkrachten.

Jeugd en muziek Brussel (Brussel)

Workshops & coaching om als leerkracht vakoverschrijdend aan de slag te gaan met muziek in de klas. Er is een aanbod op individuele basis of in groep, dat in samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel ontwikkeld werd.

--

Een culturele uitstap met je klas voorbereiden (Brussel)

Heel wat instellingen in en rond Brussel helpen leerkrachten bij de voorbereiding van een cultuurbezoek. Ze bieden pedagogische dossiers aan, geven suggesties om verder te werken in de klas, hebben voordeeltarieven voor leerkrachten… Bij deze culturele huizen kan je zeker terecht:


Artistieke vorming in Vlaanderen

Ook in Vlaanderen zijn er verschillende organisaties die artistieke vormingen aanbieden die toegankelijk zijn voor leerkrachten. Hieronder een kort overzicht: