Een vorming om de speelse gespreksmethode BabbelArt te ontdekken en om te leren hoe er in de eigen context mee aan de slag te gaan.

BabbelArt?

BabbelArt is een speelse gespreksmethode voor leerkrachten, jeugd- en cultuurwerkers om met leerlingen en jongeren in gesprek te gaan over kunst, cultuur en creativiteit. Jongeren leren elkaar beter kennen en de begeleider krijgt meer inzicht in de wereld van de jongeren.

BabbelArt kan gespeeld worden in verschillende contexten: als opwarmer voor een projectweek op school, als onderdeel van een cultureel traject in het jeugdhuis, bij de start van een vakantieweek in een cultuurhuis... De methode werd ontwikkeld met focus op jongeren van 10 tot 16 jaar en is ook inzetbaar voor andere doelgroepen- en doeleinden: vb. het volwassenenonderwijs, een teamdag met collega's, de vrijwilligerswerking van een organisatie...

BabbelArt bestaat uit twee delen die los van elkaar kunnen gespeeld worden. Dit naargelang de context, het doel en de interesse van begeleider en jongeren met wie het spel gespeeld wordt. Deel 1 van het spel stimuleert de reflectie over kunst, cultuur en creativiteit en wil de blik van de deelnemers hierover verruimen. Theater, dans, muziek en ook meer hedendaagse cultuuruitingen zoals fashion design, make-up art, slam poetry etc. vormen interessante uitgangspunten voor een gesprek over de plaats van kunst en cultuur in het leven van de spelers.

In deel 2 organiseren de spelers hun eigen ideale kunstenfestival. De spelers creëren nieuwe activiteiten en denken na over de manier waarop ze deze activiteiten zullen tonen op het festival (workshop, expositie, optreden...). Ze bedenken een geschikte locatie en titel voor het festival en ze bepalen met welke partners er moet samengewerkt worden om het festival mogelijk te maken.


Programma

  • 9:00 - 9:30 Onthaal
  • 9:30 - 10:00 Welkom door CENTRALE for Contemporary Art & intro Lasso
  • 10:00 - 11:00 BabbelArt Deel 1
  • 11:00 - 11:15 Pauze
  • 11:15 - 12:30 BabbelArt Deel 2
  • 12:30 - 13:00 Netwerklunch


Extra info

De vorming wordt gegeven door de spelexpert Michiel Kun van De Aanstokerij die stap per stap de speelse gespreksmethode BabbelArt overloopt. De verschillende delen van het spel worden in detail uitgelegd, er wordt getoond hoe we met het spel in de eigen context aan de slag kunnen (aan de hand van enkele spelbegeleidingstechnieken) en in kleine groepjes testen we enkele spelelementen uit.

De vorming wordt gegeven aan een beperkt aantal deelnemers zodat er voldoende tijd is om het spel effectief uit te testen en er de ruimte is om onderling uit te wisselen hoe de gespreksmethode kan gebruikt worden in de eigen context (school, jeugdhuis, cultuurcentrum...).

BabbelArt
werd gemaakt door Lasso in samenwerking met de spelexperten van De Aanstokerij.

Datum
15.05.18
Tijdstip
09:00
Locatie
CENTRALE for Contemporary Art