Op donderdag 4 mei verzamelt een groep jeugd- en cultuurwerkers en andere geïnteresseerden op het Colignonplein voor een buurtwandeling. Vier studenten Sociaal-Cultureel Werk (Erasmushogeschool Brussel) zullen de groep doorheen vijf organisaties gidsen die inzetten op cultuurparticipatie van jongeren in Schaarbeek.

Hoe zetten deze organisaties in op cultuurparticipatie bij de jongeren waarmee ze werken? Dit was de rode draad doorheen de wandeling. De deelnemers kregen de kans om de praktijkwerkers aan te spreken in hun dagdagelijkse context, het ideale scenario om inzicht te krijgen in hoe een aantal organisaties in de wijk de link tussen jongeren en cultuur proberen te versterken. Deze wandeling vindt plaats binnen het kader van Move It Kanal.

Zinneke

Onze eerste halte is Zinneke, waar we door Dis Huyghe ontvangen worden, die ons enthousiast te woord staat over de werking. Voor de Zinneke Parade worden verschillende groepen mensen en kunstenaars in 21 Zinnodes verenigd, onder het motto ‘creatieve participatie en participatieve creatie’.

Deze Zinnodes ontstaan uit het samenbrengen van mensen die graag andere mensen willen ontmoeten. Het samenbrengen van een groep expats met Marokkaanse vrouwen en een groep oudere homoseksuelen geeft bijvoorbeeld een interessante dynamiek. Jongeren bereiken wordt moeilijker, maar er zijn wel samenwerkingen met scholengroepen, zoals het Atheneum van Brussel. Na het gesprek verkennen we de werkateliers waar, op dat moment, de laatste voorbereidingen voor de Zinneke Parade van 12 mei aan de gang zijn.

Onze volgende halte is het Gemeenschapscentrum De Kriekelaar aan de Gallaitstraat, waar we twee initiatieven bezoeken.

Transfocollect

Transfocollect staat voor transformeren, collectief, rite de passage: iets dat een wezenlijke verandering kan brengen in je eigen parcours. De artistieke en persoonlijke evolutie zijn dus intiem verbonden. Sofie Joye, Kristof Van Hoorde en Giovanni Baudonck lichten de werking toe. Transfocollect is een multidisciplinair podiumcollectief vanaf 16 jaar (geen maximumleeftijd). Het collectief neemt een unieke positie in het veld in: ze bieden een alternatief aan voor jongeren die hun plek niet vinden in het traditionele onderwijssysteem. Ze willen hen zo vrijheid geven om hun eigen weg en taal te vinden.

Om de twee weken organiseert Transfocollect een collectief ontmoetingsmoment om samen te eten en te praten, voordat de workshops van start gaan. Iedereen kan langskomen op dit moment om de werking van Transfocollect te ontdekken en mee te doen.

yout (Alba vzw)

Pats van Crombruggen is de bezielster van Tryout en dat voel je direct als je haar hoort vertellen over het project. Tryout wil jongeren een plek bieden om te “zijn”, om tot rust te komen en daarna terug aansluiting te vinden bij hun reguliere dagbesteding.

Elke groep bestaat uit maximum zes jongeren, ondersteund door begeleiders. Ook de familie en het CLB worden betrokken bij het proces. Belangrijk in het proces is luisteren naar waar de jongeren zin in hebben, en dat kan heel uiteenlopend zijn, bijvoorbeeld iets doen dat hen vroeger aansprak, en dat ze nog eens willen proberen. Tryout biedt de jongeren een korte adempauze van vijf weken om daarna terug te laten keren naar het onderwijs en hun dagdagelijkse activiteiten.

AMOS Amo

Een AMO is een huiswerkklas, én een circusschool én een jeugdhuis én... Op het moment dat we de organisatie bezoeken, zitten een tiental meisjes ijverig hun huiswerk te maken op de benedenverdieping. Tien werknemers met verschillende achtergronden geven de jongeren uit de buurt zowel individuele als collectieve begeleiding, legt maatschappelijk werker Said Lami uit.

Er zijn verschillende leeftijdsgroepen: 7-12 jaar, 12-16 jaar, 16-20 jaar. Afhankelijk van de interesses van de jongeren, organiseert AMOS Amo ook verschillende samenwerkingen rond cultuur, zoals met CEFA (Franstalig centrum voor alternerend leren), Centre Vidéo de Bruxelles of Centre Culturel Omar Khayam.

Bouillon de CultureS

Bouillon de CultureS is een buurthuis. Binnen het huis zijn er verschillende groepen jongeren aanwezig, zoals GES 15+ (Groupe d’Entreaide Scolaire). Jeugdwerkers bieden hen huiswerkbegeleiding en individuele begeleiding bij grote projecten (denk maar aan eindwerken) en organiseren uitstappen. Bij de uitstappen voorzien ze ook voldoende tijd voor reflectie en discussie. De deelnemende jongeren komen eerder individueel en wisselend langs dan dat ze intekenen voor een reeks workshops. Tijdens het gesprek krijgen we boeiend beeldmateriaal te zien dat uit de projecten is ontstaan.

Na de wandeling, drinken de deelnemers een glaasje en maken verder kennis met elkaar in de lokalen van Bouillon de CultureS. We hopen dat de wandeling de deelnemers gestimuleerd heeft om nieuwe contacten te leggen en samenwerkingen te bespreken. Lasso is zelf tevreden over de samenwerking met de studenten, die hard gewerkt hebben aan de inhoudelijke invulling van de wandeling. Wij kijken alvast uit naar de volgende buurtwandeling!

Zin om zelf op stap te gaan in Schaarbeek? Download een gids van de wijk met de locaties van bovenstaande organisaties.--

Het project Move It Kanal, geleid door Lasso en de Erasmushogeschool Brussel, is opgezet in het kader van het operationele EFRO programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit kader is bijna 2,1 miljoen euro in het project geïnvesteerd, waarvan 50% door de Europese overheid en 50% door het Gewest wordt gedragen. De doelstelling van de EFRO-programmering is om de culturele participatie van jongeren in het kanaalgebied te versterken.

EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is een instrument voor het Europese regionale beleid dat nieuwe mogelijkheden wil bieden aan Europese burgers en dat de kloof tussen de levensstandaard in de verschillende regio's wil dichten. Het vormt een investerings- en solidariteitsmechanisme van de EU dat dankzij Europese en regionale investeringen ons dagelijkse leven beïnvloedt.

Het project wordt ondersteund in cofinanciering met de VGC.