Op donderdag 4 mei 2017 vond op Campus Bloemenhofplein van de Erasmushogeschool de studiedag 'Cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse Kanaalzone' plaats. Deze activiteit vond plaats in kader van het project Move It Kanal.

Plenair deel

De dag begon met een welkomstwoord door Ann Langenakens , Director of Academic Affairs van Erasmushogeschool Brussel, departement Management, Media & Maatschappij. Vervolgens deelde onderzoekster van de EHB-opleiding Sociaal Werk Hanne Stevens haar onderzoeksresultaten over hoe jongeren in de Brusselse Kanaalzone aan cultuur participeren. Meer bepaald ging ze dieper in op hun interesses, op de cultuuractiviteiten die ze meepikken en waarom.

Na de presentatie volgde een kritisch reflectiemoment door een driekoppig panel. Jessy Siongers (onderzoeker VUB, UGent), Sébastien Marandon (leerkracht Institut Sainte Marie Sint-Gillis) en Hanane Khiel (oprichtster van het initiatief ConnectBX) reageerden vanuit hun eigen praktijk en expertise. Bekijk de presentatie van het plenair deel.

Keuzesessies

Na het plenair gedeelte was er keuze tussen vijf parallelle sessies. RECHTS vind je voor elke sessie een verslag en de eventuele bijbehorende presentaties of ander materiaal.

Na het plenair gedeelte was er keuze tussen vijf parallelle sessies. RECHTS vind je voor elke sessie een verslag en de eventuele bijbehorende presentaties of ander materiaal.

 • Sessie 1 I Jongeren maken zelf cultuur. Bottom-up!
  O.a. ConnectBX, jongereninitiatief opgericht door Hanane Khiel, werd voorgesteld. Download de presentatie.
 • Sessie 2 I Over de rol van jeugdwerk, onderwijs en cultuur
  Het verslag van deze sessie vind je in het algemene verslag van de studiedag.
 • Sessie 3 I Hoe jongeren enthousiasmeren?
  Een intervisiemoment voor jeugd- en cultuurwerkers Jongerenorganisatie en Move It Kanal-stuurgroeppartner JES lichtte Kinderen Baas toe, een project i.s.m. Lasso. Lees het verslag.
 • Sessie 4 I Spelmethodiek: met tieners in gesprek over kunst & cultuur
  Deze sessie van Lasso en De Aanstokerij stond in het teken van de ontwikkeling van een spelmethodiek om in gesprek te gaan met tieners rond kunst en cultuur. Download het verslag.
 • Sessie 5 I JOPA! Over jongerenparticipatie
  De studenten maakten een draaiboek rond participatief werken met tieners en begeleidershouding. Download het draaiboek.

--

Het project Move It Kanal, geleid door Lasso en de Erasmushogeschool Brussel, is opgezet in het kader van het operationele EFRO programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit kader is bijna 2,1 miljoen euro in het project geïnvesteerd, waarvan 50% door de Europese overheid en 50% door het Gewest wordt gedragen. De doelstelling van de EFRO-programmering is om de culturele participatie van jongeren in het kanaalgebied te versterken.

EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is een instrument voor het Europese regionale beleid dat nieuwe mogelijkheden wil bieden aan Europese burgers en dat de kloof tussen de levensstandaard in de verschillende regio's wil dichten. Het vormt een investerings- en solidariteitsmechanisme van de EU dat dankzij Europese en regionale investeringen ons dagelijkse leven beïnvloedt.

Het project wordt ondersteund in cofinanciering met de VGC.