Lasso brengt culturele programmatoren samen op dinsdag 30 januari 2018 in het vernieuwde Zinnema om elkaar op de hoogte te brengen van de programmatie voor het seizoen 2017-2018. Dit jaar nemen we de focus om uit te wisselen over evenementen en festivals voor een doelpubliek van kinderen, tieners en gezinnen.

Het is de bedoeling om op deze informele bijeenkomst de grote plannen voor een bepaalde periode, een bepaald publiek – en daarmee denken we dan aan festivals, "Dagen van…", evenementen, Kunstendag voor Kinderen,…. Zo geraken jullie ook beter op de hoogte van elkaars plannen, kan er rekening mee gehouden worden, en kunnen jullie misschien ook tot samenwerking komen.

In een tweede deel van het overleg zal JES ook betrokken worden om te kijken met jullie hoe er vanuit deze programmatie linken gelegd kunnen worden tussen deze programmatie en kinderwerkingen, groepen kinderen in de vrije tijdscontext.

Datum
30.01.18
Tijdstip
14:00
Locatie
Zinnema