Met het project Kinderen Baas experimenteert Lasso rond nieuwe vormen van samenwerking tussen Brusselse jeugd- en cultuurorganisaties. Dankzij de ondersteuning van Stad Brussel realiseerden we een proeftuin met IBO Nekkersdal (Laken).

Stap 1: kennismaking

Alles startte met enkele verkennende gesprekken tussen Lasso en de coördinator & begeleiders van IBO Nekkersdal. Tijdens deze gesprekken werd het Kinderen Baas-project gepresenteerd, werden de verwachtingen en doelstellingen op elkaar afgesteld en concretiseerden we samen de verschillende stappen van het traject.

IBO Nekkersdal vangt een dertigtal schoolkinderen (3-12 jaar) op uit vijf Nederlandstalige scholen. De grootte van de groep varieert van dag tot dag. Ze zorgen elke dag na school voor opvang. Dagelijks is er vrij spel en huiswerkbegeleiding, op woensdag wordt een programma voorzien. Dat programma is zeer gevarieerd en gaat van zwemmen tot een bezoek aan de speeltuin. Het programma wordt telkens pas aan het begin van de week vastgelegd.

Bij de kinderen heerst er veel interesse in dans en theater, maar ook in film. De interesses lopen zeer uit elkaar. Er is een merkbaar verschil tussen de kinderen die van thuis uit met theater vertrouwd zijn en de kinderen die er niet mee vertrouwd zijn.

- Begeleider IBO Nekkersdal

Stap 2: culturele interesses

Het startschot werd gegeven met een speelse sessie rond de gespreksmethode BabbelArt, waar de begeleiders zelf mee aan de slag gingen. Hierna volgde een brainstorm en werd er gestemd over maar liefst veertig ideeën. De top-10 van ideeën kwam bij Lasso terecht en vormde de basis voor een zoektocht naar culturele uitstappen voor het ‘Proeven & ontdekken’-parcours.

De disciplinekaartjes waarmee BabbelArt gespeeld wordt
De disciplinekaartjes waarmee BabbelArt gespeeld wordt

Stap 3: proeven en ontdekken

Na een gesprek met de begeleiders waarbij de mogelijkheden afgetoetst werden, stippelde Lasso een parcours uit met vier culturele uitstappen. Op het programma:

  • een culinaire wandeling met Stapstad
  • een bezoek aan het René Magrittemuseum om de hoek
  • het bijwonen van een rondleiding door de Keith Haring expo in Bozar
  • alle remmen los in een DJ workshop in GC De Vaartkapoen
© Keith Haring Foundation

Stap 4: evaluatie

De begeleiders verzamelden na elke uitstap de ervaringen van de kinderen op een groot bord. Zo werd een impressie bewaard van elke activiteit. De kinderen werden gestimuleerd om hun mening te formuleren. Vanuit alle indrukken en vanuit de inspiratie die het ontdekkingsparcours voortbracht, destilleerde de groep verdere ideeën om in een volgende stap naar één concrete activiteit toe te werken. Het plan ontstond om één van de dromen van de groep te gaan realiseren en op zoek te gaan naar culturele partners om ons hierbij te helpen.

Net op dat punt kwam de lockdown. De werking van de IBO werd gesloten voor een onbepaalde tijd. De begeleiders bleven in beperkte mate verder werken: niet in de opvang zelf maar als extra ondersteuners bij de scholen waar ze mee samenwerken.

In afwachting van een vervolg, koppelde Lasso digitale creatieve ideeën terug naar de begeleiders. En na de zomer van 2020 werd het contact terug opgepikt om het traject verder vorm te geven. De begeleiders (en wij) zijn alvast enthousiast voor een vervolg!