Een participatief, artistiek traject vormgeven kan best intimiderend zijn. Daarom ontwikkelden we een invulposter waarmee je de verschillende stappen van het proces ontdekt.

Stap 1: Ontdek de culturele en artistieke interesses

 • Organiseer een gesprek over welke culturele interesses er leven in de groep.
 • Leeft er al een concreet idee? Gebruik dit als startpunt voor het gesprek.
 • TIP: de speelse gespreksmethode BabbelArt

Stap 2: Verfijn de ideeën

 • De groep bepaalt welke ideeën ze verder willen uitwerken.
 • Ga op zoek naar partners om samen met de groep hun droom te concretiseren en te realiseren.
 • Stippel samen een cultureel ontdekkingsparcours uit.
 • TIP: breng je netwerk en mogelijke samenwerkingspartners in kaart

Stap 3: Voer het project uit en werk toe naar een eindresultaat

 • Maak concrete afspraken met de verschillende partners van het project, en plan tussentijdse evaluaties in.
 • Geef samen stapsgewijs vorm aan het project en werk toe naar een eindresultaat
 • TIP: je vindt vast inspiratie in één van onze inspirerende verhalen

Stap 4: Reflecteer, documenteer en evalueer

 • Hou een eindevaluatie met alle betrokkenen.
 • Reflecteer over wat er goed en minder goed ging, en wat je de volgende keer anders zou aanpakken.
 • Deel je ervaringen met collega’s en andere organisaties.


Wil je graag een invulposter toegestuurd krijgen (gratis)? Laat het ons weten op info@lasso.be.

Deze tool werd ontwikkeld in het kader van pARTicipe!.