Projectwww was een driejarig podiumkunstentraject voor jongeren. Het driejarig project ontstond onder impuls van Zinnema, in samenwerking met een twintigtal partnerorganisaties. Rina Govers leidde als projectcoördinator de eerste editie van het project in goede banen. Dat was een turbulent proces: na een paar keer uitstel en het continu bijsturen van allerlei scenario’s werd, in de zomer van 2021, dan toch beslist om alles op alles te zetten met het podiumkunstentraject. Lasso blikte eind 2021 met haar terug.

Lasso: Wat betekent dit project voor Zinnema?

Rina: We voelden een sterke nood aan projecten die jongeren een artistieke uitlaatklep bieden. Na twee geslaagde edities van projectwww binnen ons eigen netwerk nam de goesting toe om het project verder te laten groeien. Dankzij de bovenlokale subsidies konden we het zelfs verspreiden over Brussel en de Rand. Daarnaast merkten we ook dat er in het kunsteducatieve landschap nood is aan artistieke professionals die vertrouwen uitstralen en herkenbare rolmodellen kunnen zijn voor jongeren. Met dit project halen we nog meer jeugd in huis en stellen we onze deuren open voor een jong publiek. Zinnema wil ook ná het project een warme thuis blijven bieden aan jongeren en beginnende artiesten. We hopen dat de contacten die we met de jongeren, de coaches en alle partners opbouwen bestendigd kunnen worden in de verdere werking van Zinnema.

Kan je wat meer vertellen over je rol als projectcoördinator?

Rina: Ik ben in augustus 2020 gestart als coördinator. Er lag meteen heel wat voorbereidingswerk op de plank, het inhoudelijk traject en de planning waren toen al uitgetekend. Mijn taak was verbinding creëren binnen de regio’s tussen partners, coaches en jongeren, maar ook uitwisseling faciliteren tussen de regio’s onderling. Bijna alle contacten gebeurden via mij, zeker bij de start van het project.

Een tweede aspect van mijn rol was het detecteren van noden bij de partners en ondersteuning bieden waar nodig. Zo beslisten we om een extra coach te betrekken in de regio’s waar de jongerenwerving moeilijker liep. In twee regio’s hebben we het project jammer genoeg moeten stopzetten omdat het bereiken van jongeren, ondanks extra inspanningen, meer tijd of een andere aanpak vereiste. De ruimte die hierdoor vrijkwam kwam goed van pas: taken waarvan vooraf niet duidelijk was wie ze op zich diende te nemen kwamen bij mij terecht. En de coronacrisis, met quarantaines en veranderende regels die vertaald moesten worden in de draaiboeken van het project, dat kwam er ook bovenop.

Zinnema wil ook ná het project een warme thuis blijven bieden aan jongeren en beginnende artiesten. We hopen dat de contacten die we met de jongeren, de coaches en alle partners opbouwen bestendigd kunnen worden in onze verdere werking.

- Rina Govers

Hoe verliep de samenwerking binnen de regio’s? Heb je grote verschillen ervaren?

Rina: Elke regio had zijn eigenheid. Sommige organisaties werkten ervoor al nauw samen, anderen niet, in de ene regio liep de communicatie vlotter of werd er meer initiatief genomen. Het was absoluut verschillend. Er waren wel rode draden, bijvoorbeeld: hoe groter het aantal partners, hoe complexer het proces. Er wordt dan meer naar elkaar gekeken bij het verdelen van taken, de geografische spreiding speelt een rol, en soms hebben de verschillende organisaties ook andere verwachtingen van het project.

Als je terugkijkt op het 17 voorbije anderhalve jaar, wat vond je dan het moeilijkst en waar ben je het meest tevreden over?

Rina: De constante onzekerheid omwille van de pandemie was het moeilijkst. Het vergde een continue aanpassing van de plannen en een enorme flexibiliteit van het grote aantal partners. Waar ik erg tevreden over ben is dat de partners van de regio ‘Strombeek & Laken’ erg zelfstandig met het project zijn omgegaan. Ondanks het feit dat ze maar met twee organisaties waren, hebben ze daar hun schouders onder gezet. Het was een heel andere dynamiek tussen de coaches en een totaal andere voorstelling dan in de regio ‘Anderlecht & Dilbeek’, maar wel met dezelfde achterliggende visie en dezelfde mechanismes.

Meer weten? Duik in de publicatie projectwww: grensoverschrijdend podiumkunstentraject voor jongeren!