Op 22 mei organiseerde Lasso het netwerkmoment ‘Meet & Greet #3’ rond digitale technologieën. Nederlandstalige en Franstalige praktijkwerkers uit verschillende sectoren kwamen er samen om elkaar te ontmoeten en zich door de presentaties te laten inpsireren. Er werden ook vijf projecten of oproepen tot samenwerking voorgesteld. Tot slot konden de deelnemers elkaar en elkaars projecten beter leren kennen tijdens een netwerklunch. Deze activiteit vond plaats in iMAL (interactive Media At Laboratory), in het kader van het Move It Kanal-project.

Brussel kent een grote diversiteit aan organisaties die met digitale technologieën bezig zijn. Een aantal van deze organisaties wil een jong publiek bereiken en heeft hiervoor verschillende methodieken ontwikkeld. We nodigden drie organisaties uit om hun praktijkverhalen toe te lichten.

Beam

Lennert Mottar en Bram Allegaert van BEAM (Brusselse Experimentele Actieve Mediavorming – JES vzw) komen Superhero Games voorstellen: videogames die ze samen met jongeren uit Sint-Gillis ontwikkelden. Via hun workshops willen ze jongeren mediawijzer maken: door de dingen zelf te doen, er zich een eigen mening over te vormen en de technische kant beter te begrijpen. In de games zoeken ze aansluiting bij de leefwereld van de jongeren en laten ze zich inspireren door de buurt. Ze ontwikkelden games met wel heel bijzondere superhelden... Speel de games en lees meer op de BEAM-website en blog.

iMal en Fablab’ke

Yves Bernard, directeur van iMAL, licht de werking kort toe. Actief bezig met digitale technologieën sinds 1999, ziet hij een duidelijke evolutie: het digitale zit niet meer vast aan de computer, maar wordt geïncorporeerd in fysieke objecten. Bij de kunstenaars, ziet hij een behoefte om terug te keren naar het tastbare, het tactiele.

Vervolgens vertelt Bernard over het project CASTII (Centre Arts, Sciences, Technologies, Innovations et Inclusion). Het project ging vanaf 2016 van start en wordt ondersteund door EFRO-FEDER. De uitbreidingswerken die vanaf volgend jaar beginnen aan de Koolmijnenkaai passen binnen dit Europese project, net als het jongerenproject Fablab'ke. Julien Leresteux en Philippe Jadin vertellen hoe ze jongeren creatief doen samenwerken in Fablab'ke in het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Molenbeek.

Julien Leresteux en Philippe Jadin gaan in op het programma Young Makers van Fablab’ke. Ze organiseren op woensdagnamiddag ateliers in twee talen voor jongeren van 13 tot 16 jaar. De ontwikkeling van de projecten vertrekt vanuit het leggen van verbanden tussen de digitale technologieën en de fysieke wereld: het maken van objecten met de computer of computergestuurde objecten maken, zoals de M Bot.


Fablab Mobile

Vervolgens geeft Leila Méziane meer uitleg over Fablab Mobile. Méziane geeft vormingen en animaties met de FabLab Truck van Fablab Mobile: een samenwerkingsproject van Innoviris waarbij zes Brusselse fablabs de handen in elkaar slaan om plaatsgericht te werken met jongeren rond digitale technologieën. Méziane reist met de truck langs scholen, jeugdhuizen en publieke evenementen om workshops te geven. Het gaat erom de jongeren (10 tot 18 jaar) zin te geven en te laten proeven van de mogelijkheden, om hen vervolgens naar het aanbod van Fablab’ke of andere partners toe te leiden.

Meer info over de Fablab Mobile Facebookpagina. Wil je de truck ook laten passeren langs jouw school of jeugdhuis? Neem dan contact op via email met je specifieke vraag.


--

Het project Move It Kanal, geleid door Lasso en de Erasmushogeschool Brussel, is opgezet in het kader van het operationele EFRO programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit kader is bijna 2,1 miljoen euro in het project geïnvesteerd, waarvan 50% door de Europese overheid en 50% door het Gewest wordt gedragen. De doelstelling van de EFRO-programmering is om de culturele participatie van jongeren in het kanaalgebied te versterken.

EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is een instrument voor het Europese regionale beleid dat nieuwe mogelijkheden wil bieden aan Europese burgers en dat de kloof tussen de levensstandaard in de verschillende regio's wil dichten. Het vormt een investerings- en solidariteitsmechanisme van de EU dat dankzij Europese en regionale investeringen ons dagelijkse leven beïnvloedt.

Het project wordt ondersteund in cofinanciering met de VGC.