Op dinsdag 21 maart organiseert Lasso een infosessie rond inclusie in de kunst- en cultuursector. De sessie is specifiek opgevat voor publiekswerkers, met het doel handvatten aan te reiken om je werking inclusiever te maken.

In het eerste deel voorzien we een inleefvorming door Groep Intro en hun Handiknap-vrijwilligers. Als ervaringsdeskundigen zetten zij zich in om begeleiders van Brusselse vrijetijdsorganisaties te sensibiliseren over hun handicap. Vervolgens komen drie praktijkwerkers uit de culturele sector aan het woord die reeds initiatieven opzetten rond werken op maat. Zij zullen hun verhalen en inzichten delen met aansluitend ruimte voor uitwisseling aan gesprekstafels.

Tijdens deze infosessie kom je ook meer te weten over het project Art Inclusive en hoe je er verder bij betrokken kan worden.


Programma infosessie 21 maart 2023

 • 13u15 Welkom & introductie
 • 13u30 Deel 1 | Inleefspel/vorming door Groep Intro
 • 14u30 Pauze
 • 14u45 Deel 2 | Cultuur & inclusie: Praktijkwerkers aan het woord
  • Isabel Vermote (Koninklijke Musea Schone Kunsten van België)
   Isabel zet al jaren in op een ‘museum op maat’-werking. Zij komt uitleggen hoe deze tot stand kwam, van het aangaan van duurzame samenwerkingen tot het ontwikkelen van een specifiek aanbod.
  • Loes Messens en Mathilde Renson (Circus Zonder Handen)
   Hun droom: een inclusieve samenleving waar iedereen de vrijheid heeft eigen hobby’s te kiezen. Leer hoe je als organisatie structureel én op maat kan werken aan inclusie.
  • Dahlia Pessemiers–Benamar (Theatermaker bij Silence Radio vzw)
   Dit multidisciplinair collectief van horende en dove kunstenaars stuurt verhalen de wereld in die te weinig gehoord worden, en vertrekken van een artistieke taal voor iedereen.
 • 16u00 Netwerkdrink


Praktische info

 • dinsdag 21 maart 2023
 • van 13u15 tot 16u45
 • locatie: Vrijetijdspunt Comenius, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg.
 • voertaal: Nederlands
 • deelname is gratis, inschrijven is verplicht
 • toegankelijkheid:
  • de locatie is toegankelijk voor rolstoelgebruikers: er is een aangepaste lift en sanitaire voorziening voor mensen met een beperking
  • onthaalmedewerkers kunnen persoonlijke begeleiding voorzien naar de zaal voor wie dat wenst


Deze activiteit kadert binnen Art Inclusive, ons project rond de cultuurparticipatie van mensen met een beperking.

Schrijf je in
Datum
21.03.23
Tijdstip
13:15
Locatie
Vrijetijdspunt Comenius
Taal
NL