Binnen Move It Kanal wordt op verschillende manieren te werk gegaan om cultuur en jongeren dichter bij elkaar te brengen. Naast inzetten op netwerking (via activiteiten, de Facebook-groep, e.a.), onderzoek en concrete pilootprojecten, willen we ook meer zichtbaarheid geven aan bestaande initiatieven en samenwerkingen die cultuur en jongeren dichter bij elkaar brengen. Met dat doel lanceren we de Move It Kanal Doc Series.

Deze eerste film in de reeks zoomt in op multiBEL, een samenwerking tussen het Belvuemuseum en de jongeren van Foyer des Jeunes in Molenbeek in 2017-2018 (transcript van de video).


--

Het project Move It Kanal, geleid door Lasso en de Erasmushogeschool Brussel, is opgezet in het kader van het operationele EFRO programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit kader is bijna 2,1 miljoen euro in het project geïnvesteerd, waarvan 50% door de Europese overheid en 50% door het Gewest wordt gedragen. De doelstelling van de EFRO-programmering is om de culturele participatie van jongeren in het kanaalgebied te versterken.

EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is een instrument voor het Europese regionale beleid dat nieuwe mogelijkheden wil bieden aan Europese burgers en dat de kloof tussen de levensstandaard in de verschillende regio's wil dichten. Het vormt een investerings- en solidariteitsmechanisme van de EU dat dankzij Europese en regionale investeringen ons dagelijkse leven beïnvloedt.

Het project wordt ondersteund in cofinanciering met de VGC.