Projectwww was een podiumkunstentraject voor jongeren. Het driejarig project ontstond onder impuls van Zinnema, in samenwerking met een twintigtal partnerorganisaties. CC Westrand was partner in de regio Anderlecht & Dilbeek’, waar ze nauw samenwerkten met Zinnema en GC De Rinck. Lasso ging na de eerste editie in gesprek met Jasper Meert en Wim Van Parys (december 2021).

Wat was jullie drijfveer om deel te nemen aan projectwww?

Jasper: CC Westrand heeft sinds enkele jaren een traditie in werken met jongeren, participatie zit als het ware in ons DNA. We doen liever tien voorstellingen mét jongeren dan er één te programmeren zonder, al is het in de realiteit vaak omgekeerd omdat het erg tijdsintensief is om zulke projecten te realiseren. We willen jongeren in Dilbeek overtuigen om met hun zotste ideeën bij ons te komen aankloppen, om hen vervolgens te helpen ze te realiseren.

Wim: Via projecten als Vlag & Wimpel, BORIS, De Veroveraars, maar ook BetonRock (nu: Lokale Helden) hebben we al goeie ervaringen opgedaan en verwierven we bekendheid en vertrouwdheid in ons netwerk van secundaire scholen. Naast het bieden van podiumkansen wilden we ook de relatie tussen Brussel en Dilbeek versterken. Door intensief samen te werken met een Brusselse culturele speler en jongeren te bereiken die zich over de gewestgrenzen heen bewegen, hopen we de banden op een positieve manier te versterken.

We hebben voornamelijk promo gevoerd via klassieke kanalen en via scholen, gemotiveerde leerkrachten doen wonderen. Onze voorgeschiedenis werkt natuurlijk mee, en op sommige scholen zijn er jongeren aanwezig die al aan andere Westrand-projecten deelnamen. Dat zijn de beste ambassadeurs die je kan hebben.

- Wim

Jasper: Het zou erg fijn zijn moest het voor de groep jongeren niet hun laatste project samen zijn. Ik zie wel wat kansen voor hen. Er zou iets verder kunnen groeien binnen projectwww of in andere projecten.

Projectwww kende een trage, uitgestelde opstart omwille van Corona. Om jongeren te werven werden een aantal acties opgezet, met verschillende snelheden. Hoe blik je daarop terug?

Wim: We hebben voornamelijk promo gevoerd via klassieke kanalen en via scholen. Het teaser-filmpje in de klassen deed het ook goed en gemotiveerde leerkrachten doen wonderen. Onze voorgeschiedenis werkt natuurlijk mee, en op sommige scholen zijn er jongeren aanwezig al aan andere Westrand-projecten deelnamen. Dat zijn de beste ambassadeurs die je kan hebben.

Jasper: Wat het beste gewerkt heeft waren de demonstraties van de coaches op de scholen zelf. Dat gaf echt een boost aan de inschrijvingen. Door hen rechtstreeks te laten ervaren wat het project in petto heeft, kan je hen sneller prikkelen.

Denk je het vooropgestelde doelpubliek bereikt te hebben?

Jasper: De groep jongeren was erg evenwichtig verdeeld: tien jongeren uit Dilbeek, de rest uit Anderlecht. Om één of andere reden dacht ik dat het project eerder Brusselse jongeren zou aanspreken. Het was een mooie mix van deelnemers, met diverse achtergronden en interesses. Erg fijn ook om te zien dat er snel een groepsgevoel ontstond.

Wim: Er zijn wel wat leerlingen die in Dilbeek naar school gaan maar in Brussel wonen. Voor hen is het evidenter om deel te nemen aan iets in Anderlecht dan in CC Westrand. De meerwaarde voor ons is dat wij de Dilbeekse leerlingen iets kunnen aanbieden dat in Brussel plaatsvindt.

De voorbereidende repetities gingen voornamelijk door in Zinnema, de voorstelling speelde ook in jullie zaal. Hoe hebben jullie de samenwerking binnen jullie regio ervaren?

Jasper: Het feit dat we Dilbeekse scholieren de kans konden bieden om in Zinnema deel te nemen aan dit artistiek project is een meerwaarde. Het is een gelegenheid om kennis te maken met hun werking. Zinnema heeft ook een iets gezelligere uitstraling naar jongeren toe. Wij hebben bijvoorbeeld een repetitieruimte maar dat is een grote zaal. De locatie van Zinnema paste beter bij de sfeer van het project.

Zijn jullie tevreden over de eerste editie?

Wim: In september hebben we beslist ervoor te gaan, onder het motto ‘klinkt het niet dan botst het’. Uiteindelijk is alles goed verlopen en ben ik erg tevreden met het resultaat. Er is een hechte band ontstaan tussen de jongeren en de coaches hebben een veilige setting gecreëerd, waardoor iedereen op het podium zichzelf kon zijn. Er zaten een aantal erg kwetsbare momenten in de voorstelling en zoiets bereik je enkel als er voldoende vertrouwen is. Dat is erg bewonderenswaardig, zeker als je weet op hoe weinig tijd alles gerealiseerd is.

Meer weten? Ontdek de publicatie projectwww: grensoverschrijdend podiumkunstentraject voor jongeren!