Op 20 november 2018 kwamen 40 jeugd- en cultuurwerkers samen in Allee du Kaai, rond het thema 'festivals voor en door jongeren'. Deze activiteit vond plaats in het kader van het project Move It Kanal.

Presentaties

De dag begon met een presentatie van Najat Bouzalmad en Tine Declerck van Toestand/Allee du Kaai. Ze kwamen hun algemene werking toelichten, die inzet op de reactivering van leegstaande of vergeten gebouwen, terreinen tot het creëren van spontane actie-zones. Zo is Allee du Kaai ook een spontane actie zone waar tal van socio-culturele organisaties de ruimte delen. Ook de jeugdwerking die ze er hebben uitgebouwd kwam er aan bod.

Nadien kwam JES vzw de eerste editie van hun nieuw jongerenfestival BIG in BXL voorstellen. Deze opvolger van de Kunstbende was een samenwerking met de Beurschouwburg (waar het festival overigens ook plaatsvond) en twee jongerencollectieven: Bledarte collective en Lowkey Radio. Ze werkten enkele maanden op verschillende manieren (o.a. met een mobiel podium op verschillende events) toe naar een avond vol verassende artistieke acts van jongeren (dans, muziek, theater, expo, ...).

De Move It Kanal Doc Series werd ook gelanceerd. Met deze reeks wil Lasso meer zicht geven aan de rijkdom aan praktijken op het vlak van cultuurparticipatie van jongeren in en rond de Brusselse Kanaalzone. We willen een licht werpen op het achter-de-schermen-werk van de vele praktijkwerkers, mogelijkheden tonen van sectoroverschrijdende samenwerking en kijkers inspireren om zelf ook samenwerkingen op te zetten. Bekijk het eerste filmpje van de Doc Series dat inzoomt op multiBEL, de samenwerking tussen het BELvuemuseum en de jongeren van Foyer des Jeunes in Molenbeek in 2017-2018

Good practices

Nadien volgde een pitchronde waarbij vier organisaties hun (jongeren)festivals kort kwamen voorstellen aan de rest van de deelnemers. Deze festivals waren:

  • Urban life Festival
  • WIP COOP
  • Timiss
  • Street Talent

Jocelyne Tchabou beet de spits af met de voorstelling van het Urban Life Festival. Het festival biedt ruimte voor jonge en ervaren choreografen die zich uiten door middel van hun creatie en het gebruik van de zeer gevarieerde taal en discipline van de dans. Urban Life Festival heeft vier doelstellingen, waaronder de ontwikkeling van de danspraktijk, het stimuleren van choreografische creatie, de opleiding en vorming van jongeren, de hereniging van ervaring, de professional met rauw talent en verlangen.

Vervolgens kwamen Mouss Sarr, oprichter van Timiss, met zijn compagnon Youness Ait El Caït, zelf een danser, toelichten hoe Timiss zich profileert als een jongerenfestival. Bij Timiss zorgen ze voor artistieke coaching. Op die manier willen ze jongeren doen proeven van verschillende kunstdisciplines. Ze vertrekken altijd vanuit wat de jongeren interessant vinden.

Gerardo Salinas en Tine Ducourq wisten ons te vertellen dat ze bij WIP COOP jonge/startende kunstenaars een podium bieden om zich te professionaliseren binnen de disciplines dans en theater. Voor de ontwikkeling van de artiesten vertrekken ze van de noden/talenten van de jonge artiest. Doordat deze feedback krijgt van programmatoren en dramaturgen kunnen ze tot verdere professionalisering komen.

Al laatste kwamen Nabil Fallah en Ayoub Ben Abdeslam aan het woord. Het is reeds vijf jaar geleden dat ze samen met een vriendengroepje op het idee kwamen om een talentenjacht in Brussel genaamd Street Talent te lanceren. Ze geven jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen, bieden coaching-momenten aan, en een podium.

Discussietafels

Na een korte pauze werd er aan drie discussietafels dieper ingegaan op de voorgestelde festivals. Zo werd er aan uitwisseling gedaan over de sectoren heen en bespraken de deelnemers hun ervaringen m.b.t. de noden en drempels om jongerenfestivals tot stand te laten komen.

Verder werd ook een flowchart over bestaande jongerenfestivals voorgesteld. Deze werd door Lasso ontwikkeld naar aanleiding van de eerste bijeenkomst m.b.t. festivals voor en door jongeren (Think & Act #1, 22 november 2017). Tijdens deze bijeenkomst gaven verschillende aanwezigen aan dat er onvoldoende aanbod is op het vlak van jongerenfestivals. Lasso ging met deze vraag aan de slag, en ging op zoek naar de bestaande festivals, om tot een eerste overzicht te komen van het Brusselse landschap. Aan elke tafel werd dit overzicht gepresenteerd, en werd ermee aan de slag gegaan. De deelnemers gaven feedback en brachten ideeën aan over de verdere ontwikkeling, vormgeving en verspreiding van dit overzicht.

Momenteel gaan we hier verder mee aan de slag, om in 2019 via co-creatie met een product naar buiten te komen dat ingezet kan worden om jongeren, zowel individueel als in groep, beter wegwijs te maken in het aanbod aan festivals in Brussel.

De lunch werd voorzien door CollectActif, die van overschot van eten heerlijke maaltijden op tafel brengen. De ochtend eindigde met een zeefdruk-atelier onder begeleiding van Jessie Tshiashuma, een vrijwilligster van Allee du Kaai. De deelnemers konden er het (nieuwe) Move It Kanal-logo op hun eigen totebag drukken.

Bekijk het foto-album met indrukken van de dag.--

Het project Move It Kanal, geleid door Lasso en de Erasmushogeschool Brussel, is opgezet in het kader van het operationele EFRO programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit kader is bijna 2,1 miljoen euro in het project geïnvesteerd, waarvan 50% door de Europese overheid en 50% door het Gewest wordt gedragen. De doelstelling van de EFRO-programmering is om de culturele participatie van jongeren in het kanaalgebied te versterken.

EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is een instrument voor het Europese regionale beleid dat nieuwe mogelijkheden wil bieden aan Europese burgers en dat de kloof tussen de levensstandaard in de verschillende regio's wil dichten. Het vormt een investerings- en solidariteitsmechanisme van de EU dat dankzij Europese en regionale investeringen ons dagelijkse leven beïnvloedt.

Het project wordt ondersteund in cofinanciering met de VGC.