De Think & Act's worden georganiseerd in het kader van Move It Kanal het stadsproject (2015-2021) over cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse Kanaalzone. Lasso wil, samen met alle projectpartners, hierrond meer samenwerking tussen organisaties uit diverse sectoren en gemeenschappen stimuleren.

Uit het onderzoek naar cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse kanaalzone, gevoerd in 2016-2017 in samenwerking met de Erasmushogeschool Brussel en de vele netwerkgesprekken in de Brusselse cultuur, onderwijs- en jeugdsector, bleek dat er vanuit jongeren en het Brusselse jeugdwerk een duidelijke vraag leeft naar het organiseren van meer evenementen voor en/of door jongeren.

Tijdens Think & Act #1 willen we jeugdwerkers, organisatoren van verschillende (jongeren)festivals, cultuurwerkers en andere spelers op dit samenbrengen rond dit thema. Uitwisseling van gedachten, een idee krijgen van wat reeds op Brusselse bodem gebeurt, inspiratie opdoen, ideeën op elkaar afstemmen, enz. zijn maar een paar van de mogelijke resultaten en engagementen die hieruit kunnen voortvloeien.


--

Het project Move It Kanal, geleid door Lasso en de Erasmushogeschool Brussel, is opgezet in het kader van het operationele EFRO programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit kader is bijna 2,1 miljoen euro in het project geïnvesteerd, waarvan 50% door de Europese overheid en 50% door het Gewest wordt gedragen. De doelstelling van de EFRO-programmering is om de culturele participatie van jongeren in het kanaalgebied te versterken.

EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is een instrument voor het Europese regionale beleid dat nieuwe mogelijkheden wil bieden aan Europese burgers en dat de kloof tussen de levensstandaard in de verschillende regio's wil dichten. Het vormt een investerings- en solidariteitsmechanisme van de EU dat dankzij Europese en regionale investeringen ons dagelijkse leven beïnvloedt.

Het project wordt ondersteund in cofinanciering met de VGC.

Datum
22.11.17
Tijdstip
10:00