De Think & Acts vinden plaats in het kader van Move It Kanal, een stadsproject (2015-2021) over cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse Kanaalzone. Lasso wil, samen met alle projectpartners, hierrond meer samenwerking tussen organisaties uit diverse sectoren en gemeenschappen stimuleren.


Uit het onderzoek naar cultuurparticipatie van jongeren uit de Brusselse Kanaalzone, gevoerd in 2016-2017 in samenwerking met de Erasmushogeschool Brussel, en netwerkgesprekken in de Brusselse cultuur-, onderwijs- en jeugdsector, bleek dat jongeren zich graag een plek toe-eigenen. Dit gebeurt zowel binnen 'hun eigen plek', nl. de bestaande jeugdwerkingen en scholen, als op semi-openbare plekken (in casu de cultuurhuizen) en in de openbare ruimte.

Dit toe-eigenen gaat niet enkel over de (inrichting van de) fysieke ruimte maar houdt ook een medezeggenschap in over de inhoud van activiteiten in die ruimte, eerder de mentale ruimte dus.

Tijdens Think & Act #2 willen we jeugd- en cultuurwerkers, leerkrachten en andere spelers rond dit thema samenbrengen om dieper in te gaan op de verschillende facetten van mentale ruimte creëren en hoe dit concreet vertaald kan worden naar de Brusselse praktijk.

Programma

  • 10u: Aankomst en verwelkoming
  • 10u15: Blik op het thema vanuit de onderzoeksresultaten (Wim De Pauw, Erasmushogeschool Brussel)
  • 10u30: Korte presentatie van enkele (Brusselse en andere) praktijken
  • 10u45: Brainstorm
  • 12u30: Lunch
  • 13u00: Einde

Meer weten? Contacteer ons via ine.vos@lasso.be.

--

Het project Move It Kanal, geleid door Lasso en de Erasmushogeschool Brussel, is opgezet in het kader van het operationele EFRO programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit kader is bijna 2,1 miljoen euro in het project geïnvesteerd, waarvan 50% door de Europese overheid en 50% door het Gewest wordt gedragen. De doelstelling van de EFRO-programmering is om de culturele participatie van jongeren in het kanaalgebied te versterken.

EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is een instrument voor het Europese regionale beleid dat nieuwe mogelijkheden wil bieden aan Europese burgers en dat de kloof tussen de levensstandaard in de verschillende regio's wil dichten. Het vormt een investerings- en solidariteitsmechanisme van de EU dat dankzij Europese en regionale investeringen ons dagelijkse leven beïnvloedt.

Het project wordt ondersteund in cofinanciering met de VGC.

Datum
29.11.17
Tijdstip
10:00