Met het project BrusselArt wil Lasso de cultuurparticipatie van volwassenen in groep bevorderen. Daarbij is er specifiek aandacht voor volwassenen in kwetsbare situaties. Dit jaar ging Lasso een samenwerking aan met Hubbie, een fusie van Begeleid Wonen Brussel en De Lork die mensen met een beperking ondersteunt.

Hubbie verzorgt onder meer vrijetijdsbegeleiding. Zo vindt elke vrijdag het atelier ‘Sfeer en cultuur’ plaats, waarbij een groep van acht volwassenen met een beperking creatief aan de slag gaat, een museum bezoekt, etc... Het atelier wordt begeleid door Sharon die een zeer gevarieerde groep onder haar hoede heeft: de leeftijden gaan van dertig t.e.m. zeventig jaar oud en er wordt zowel Nederlands, Frans als Arabisch gesproken.

Zoals in elke groep zijn er af en toe onderlinge spanningen. Sharon vermoedt dat een cultureel participatief project hier goed op zou kunnen inspelen. Daarenboven zou het de coronasleur kunnen doorbreken. Gedurende lange tijd waren de mogelijkheden om het atelier in te vullen immers beperkt door de strenge maatregelen. Nu er weer versoepeld wordt en iedereen van de groep gevaccineerd is, is er terug wat meer vrijheid.

Aan de start van het project onderzochten we welke culturele interesses en talenten binnen de groep leefden. Daarvoor maakten we gebruik van BabbelArt, een speelse gespreksmethode om met een groep over kunst en cultuur te praten. Sharon en haar collega Luna werkten een BabbelArt-versie uit op maat van de groep. Daarbij lag de nadruk eerder op het beleven van enkele kunstdisciplines in plaats van erover in gesprek te gaan.

Dit beleefmoment vol activiteiten viel erg in de smaak, met multimedia, muziek en theater als populairste kunstdisciplines. In een volgende stap zorgde Beatriz (Lasso) voor een buurtscan: een visueel overzicht van interessante organisaties en potentiële partners in Hubbie’s buurt. Om de hoek is bijvoorbeeld Centro Cultural Sartanani gevestigd, een Boliviaans cultuurhuis. Daar werd alvast heel enthousiast gereageerd toen Hubbie hen contacteerde om samen te werken.

In samenspraak met Sharon stippelen we momenteel een cultureel ontdekkingsparcours uit voor de zomer, vol uitstappen, workshops en warme momenten. Wordt vervolgd!