Move It Kanal was een tweetalig stadsproject met een focus op jongeren (12-18 jaar)uit de Brusselse Kanaalzone. Met het project wilden Lasso en haar partners de cultuurparticipatie van deze jongeren stimuleren. Na afloop maakten we een publicatie met praktijkverhalen, inzichten, quotes en onderstaande tips & tricks voor culturele jongerenprojecten.

Geef ruimte

Bied ruimte aan jongeren die creatief bezig willen zijn. Investeer in laagdrempelige talentontwikkelingstrajecten voor jongeren die geen aansluiting vinden bij het huidige (opleidings)aanbod. Geef jongeren ook een podium om hun talenten zichtbaar te maken.

Participeer meer

Geef jongeren de kans tot inspraak en participatie en laat hen bijvoorbeeld mee een aanbod ontwikkelen. Door participatief te werken kan er beter ingespeeld worden op de beleving en interesses van jongeren, en verhoogt hun motivatie en betrokkenheid.

Luister

Geef jongeren de mogelijkheid om hun mening te uiten en neem die mening serieus. Jongeren drukken zich graag uit over maatschappelijke thema’s die hen aanbelangen. Via cultuur kan hun boodschap op creatieve wijze een plaats krijgen.

Neem de tijd

Laat voldoende ruimte om jongeren te leren kennen en een vertrouwensband op te bouwen. Hanteer een open begeleidershouding en geef vertrouwen en aanmoediging. Creëer een veilige omgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en een positieve groepssfeer waarbij ze zich goed voelen.

Hou je activiteiten kleinschalig

Activiteiten in kleinere groepen laten een grotere intimiteit toe en versterken het onderlinge vertrouwen. Door in kleinere groepen participatief en (inter)actief te werken, wordt het verantwoordelijkheidsgevoel en het eigenaarschap van de jongeren gestimuleerd.

Diversifieer en werk met jongeren

Zet in op een grotere diversiteit in aanbod, programmatie en personeel. Probeer jongeren een plaats te geven binnen de werking en schakel ze als rolmodel in.

Wissel uit

Maak ontmoeting en uitwisseling mogelijk. Creëer interactieve en veilige omgevingen voor jongeren.

Kijk over het muurtje

Ga de dialoog aan, leer de leefwereld van jongeren kennen en geef aandacht aan hun culturele interesses en praktijken. Probeer creatieve jongeren ook met hun praktijken een plaats te geven. Wacht niet tot jongeren naar de organisatie komen, betreed zelf hun leefwereld en trek de wijk in.

Betrek samenwerkingspartners

Tracht meer en beter samen te werken met andere sectoren. Neem de tijd om elkaar te leren kennen, ga de dialoog aan en toets op voorhand doelstellingen af. Een sterk netwerk leidt tot een betere samenwerking waar plaats is voor de eigenheid van elke werking en waar beter ingespeeld kan worden op de noden en behoeften van de jongeren.

Communiceer

Snapchat, Instagram, TikTok, WhatsApp... Sociale media zijn erg populair bij jongeren. Toch is het ook belangrijk om te investeren in directe mondelinge communicatie. Welk kanaal ook gehanteerd wordt, hou het laagdrempelig en informeel.

Experimenteer met actieve leervormen

Jongeren appreciëren het enorm dat ze niet alleen alles concreet kunnen zien, voelen en ervaren, maar ook zelf aan de slag kunnen gaan via creatieve ateliers. Dit zorgt ervoor dat ze de kennis beter opnemen en dat de relatie tussen kennis en eigen leefwereld meer geconcretiseerd wordt. Het kan ook verdere aanleiding geven tot zowel actieve als passieve cultuurparticipatie.


Meer details over deze tips en tricks vind je terug in de publicatie "Move It Kanal: over cultuur en jongeren in de Brusselse kanaalzone"