Participatie, inspraak, eigenaarschap,… Het zijn begrippen die bij tal van werkingen en projecten centraal staan en een grote meerwaarde kunnen bieden. Wie deelneemt wordt steeds mondiger en wil graag dat met diens mening rekening wordt gehouden. Zeker als het gaat over kunst en cultuur, want de link naar zelfexpressie en identiteit is snel gelegd.

Maar hoe doe je dat, een artistiek of cultureel traject op participatieve wijze vormgeven? Welke basishouding heb je daarvoor nodig? En wat zijn de cruciale stappen om tot een concreet resultaat te komen?


Wat kunnen jullie verwachten van de vorming?

Tijdens deze interactieve workshop nemen we jullie mee in de verschillende stappen van een participatief proces. We tonen hoe je met een klas of groep in dialoog kan gaan rond kunst en cultuur. Vervolgens reiken we methodieken aan om ideeën om te zetten in concrete acties.

Aan de hand van een aantal good practices krijgen jullie inzicht in hoe je boeiende culturele of artistieke trajecten kan opzetten met inspraak van een groep kinderen, jongeren of volwassenen. Daarnaast staan we ook stil bij reflectie, documentatie en evaluatie van een project of werking.


Wat neem je mee naar huis?

  • Jullie kunnen jullie eigen stappenplan opstellen voor een concreet participatief project.
  • Jullie ontwikkelen inzichten en vaardigheden om groepen of klassen te begeleiden in het vormgeven van een artistiek of cultureel project.
  • Jullie hebben een kader om een participatief project te evalueren.

Duur & prijs: 1u30 – € 220

Vul het formulier in om deze vorming aan te vragen.