Samen met Citizenne bundelde Lasso het voorbije najaar de krachten om een gezamenlijk project uit te werken om Brusselse welzijns- en socio-culturele groepen, en in het bijzonder kwetsbare groepen te ondersteunen in hun participatie aan het culturele aanbod. Deze nieuwe aanpak bouwt verder op het project BrusselArt, dat hierin opgenomen wordt. Vanuit de VGC wordt dit project ondersteund.

Daar waar de VGC Paspartoe inzet op de financiële drempelverlaging, willen Lasso en Citizenne elk vanuit de eigen expertise de sociale, inhoudelijke en informatieve drempels wegnemen voor kwetsbare personen. Dit alles met oog op publieksvernieuwing, -verbreding en verdieping zodat meer Brusselaars met kwetsbare achtergronden kunnen participeren aan dit brede culturele aanbod.

Op de agenda:

  • Toelichting van Lasso en Citizenne over het actieplan 'Cultuur op maat van groepen'.
  • Toelichting van Muntpunt en Visit Brussels over de nieuwe toepassing in de invoerdatabank 'voor groepen', waarbij er een selectie 'aanbod voor groepen' gefilterd wordt op de UitinBrussel en de Paspartoe websites.
  • Uitwisseling over elkaars initiatieven met als focus toegankelijkheid, diversiteit en/of projecten en activiteiten waarbij cultuurhuizen aansluiting zoeken met socio-culturele verenigingen, welzijnsorganisaties en instellingen voor volwasseneneducatie.
Datum
24.03.17
Tijdstip
11:30
Locatie
Muntpunt