In 2017 verscheen het eerste Move It Kanal-onderzoeksrapport met de bevindingen van een onderzoek naar de cultuurbeleving van jongeren in de Brusselse Kanaalzone. De Erasmushogeschool – Opleiding Sociaal werk presenteert nu een tweede onderzoeksrapport over het cultuureducatieve en -participatieve project Les Experts du Petit Manchester (LEDPM 2.0).

Het project

LEDPM 2.0 is een Move It Kanal-project tussen La Fonderie – het Brussels Museum voor Arbeid en Industrie – en de middelbare scholen École Secondaire Plurielle Karreveld en het Institut des Soeurs de Notre-Dame. Beide secundaire scholen liggen in de Kanaalzone in Brussel. Het project, waarbij twee klassen - één uit elke school - een individueel traject en deels ook samen een creatief traject met La Fonderie volgden, liep van het najaar 2018 tot het voorjaar 2019.

Samen vatten ze een creatieproces aan, met de bedoeling de industriële geschiedenis van de stad te ontdekken en bruggen te slaan tussen het verleden en het heden. Na enkele bezoeken aan La Fonderie & MoMuse en thematische wandelingen in de buurt, gingen de leerlingen zelf aan de slag. Het uiteindelijke resultaat was een tentoonstelling van foto’s, gemaakt door de leerlingen, onder begeleiding van professionele fotografe Johanna de Tessières.

Het onderzoeksrapport

Het onderzoek naar dit project bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt stilgestaan bij de theorie rond de concepten ‘cultuureducatie’, ‘cultuurparticipatie’ en de drempels tot cultuurparticipatie. Ook breken de onderzoekers een lans voor het au sérieux nemen van wat omschreven wordt als ‘informele cultuurparticipatie’. In het tweede deel komt de wetenschappelijke aanpak bij LEDPM 2.0 aan bod. Op basis van interviews en groepsgesprekken werd heel wat informatie verzameld bij de betrokken leerlingen, leerkrachten en begeleiders. Aan de hand hiervan wordt een concrete terugkoppeling gemaakt van het project, met aandacht voor de rol van informele cultuurparticipatie.

Download het rapport over Les Experts du Petit Manchester (LEDPM 2.0) of bestel een gedrukt exemplaar.

In Move It Kanal: over cultuur en jongeren in de kanaalzone vind je nog meer inzichten, praktijkverhalen en handige tools. Download/bestel de publicatie voor meer inspiratie!