Op 7 maart 2018 vond een uitwisseling plaats tussen Move It Kanal en perspective.brussels, het gewestelijk expertisecentrum m.b.t. de ontwikkelingsstrategie voor het Brussels grondgebied. De focus lag op de participatieve aanpak van Move It Kanal om cultuur centraal te stellen in het leven van jongeren in de Brusselse Kanaalzone. Deze ontmoeting vond plaats in het kader van de ontwikkeling van één van de Move It Kanal-thema's: het creëren van fysieke ruimte voor jongeren.

EhB-onderzoeker Wim De Pauw en Lasso-medewerkers Anja Van Roy & Ine Vos presenteerden de onderzoeks- en netwerkingsmethodieken van Move It Kanal aan een twintigtal aanwezigen. Ook de eerste concrete onderzoeksresultaten werden voorgesteld. Er volgde een levendig debat, een vruchtbare uitwisseling van kennis en expertise.

We spraken over de methode van vindplaatsgericht werken om jongeren te vinden en te interviewen. Ook de thema's van informele collectieven, participatieve werkvormen, de stem van de jongere centraal stellen, de nood aan animatie om zich openbare ruimte toe te eigenen,… werden besproken. Zo inspireerden we elkaar, kwamen uiteenlopende werelden een beetje dichter bij elkaar, en werden toekomstige samenwerkingsmogelijkheden afgetast.

We zetten het gesprek met perspective.brussels voort!

--

Het project Move It Kanal, geleid door Lasso en de Erasmushogeschool Brussel, is opgezet in het kader van het operationele EFRO programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit kader is bijna 2,1 miljoen euro in het project geïnvesteerd, waarvan 50% door de Europese overheid en 50% door het Gewest wordt gedragen. De doelstelling van de EFRO-programmering is om de culturele participatie van jongeren in het kanaalgebied te versterken.

EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is een instrument voor het Europese regionale beleid dat nieuwe mogelijkheden wil bieden aan Europese burgers en dat de kloof tussen de levensstandaard in de verschillende regio's wil dichten. Het vormt een investerings- en solidariteitsmechanisme van de EU dat dankzij Europese en regionale investeringen ons dagelijkse leven beïnvloedt.

Het project wordt ondersteund in cofinanciering met de VGC.