Je netwerk uitbreiden en in kaart brengen kan een grote uitdaging zijn. Daarom ontwikkelden we een invulposter met bijhorende handleiding om je hierbij op weg te helpen. Met dit stappenplan krijg je een beter zicht op je (toekomstige) netwerk, hoe en waar je deze relaties aangaat en op welke manier je ze duurzaam kan onderhouden met concrete acties.

Wat?

Sta stil bij het begrip ‘netwerken’. Wat associeer je hiermee? Hoe ziet jouw (professionele) netwerk eruit?


Waarom?

Door te netwerken creëer je een vruchtbare bodem om huidige en toekomstige samenwerkingen te versterken. Je kan dit doen om:

 • jezelf/je organisatie te positioneren
 • je werking/ideeën af te toetsen
 • te leren van anderen
 • een probleem op te lossen
 • middelen te vinden

Stel jezelf de vraag waarom je wil netwerken.


Op welke manier?

Eens je je doelstellingen hebt scherpgesteld, ga je op zoek naar mensen en organisaties die je daarbij kunnen helpen. Dat kunnen kennissen zijn maar evengoed buurtbewoners, beleidsmakers, sleutelfiguren voor je organisatie…

Netwerken gebeurt op verschillende niveaus. Stel jezelf de vraag op welk(e) niveau(s) jij wil netwerken en op welke manier je dat zal aanpakken:

 • Op persoonlijk niveau
  Wat heb je te bieden aan anderen? Wie wil je in je omgeving aantrekken en wat wil je te weten komen of bereiken? Met wie wil je hiervoor in contact komen? …
 • Op organisatieniveau
  Waar staat je organisatie voor? Wat is je expertise en ervaring? Wat wil je met je organisatie nog bereiken, en wie of wat heb je nodig om deze ambitie waar te maken?


Hoe en waar?

Denk na over hoe je met hen contact wil leggen en waar je eventueel met hen wil afspreken voor een gesprek. Besef dat je bewust kan netwerken. Sectormomenten, lokale overlegvergaderingen etc… creëren hier een goede context voor. Voorts kan je individueel mensen contacteren die je interesseren en hen vragen voor een gesprek. Maar je kan dit ook (deels) overlaten aan het toeval: je weet op voorhand namelijk niet altijd wie je waar zal tegenkomen….

Ga met de juiste ingesteldheid en houding een gesprek aan. Zoek aansluiting bij de leefwereld en het jargon van je gesprekspartner: denk niet enkel aan wat jij wilt vertellen of bereiken, maar sta vooral ook open voor wat die te vertellen heeft. Toon interesse, wees positief en ga op zoek naar de zaken die jullie delen. Creëer een vertrouwensband.


Duurzaamheid

Het opbouwen en onderhouden van een netwerk vraagt tijd. Maak hier voldoende ruimte voor en onderhoud je contacten op een originele manier. Zowel op korte als lange termijn is opvolging belangrijk: kom afspraken na, blijf interesse tonen voor je contacten en zorg intern voor het bijhouden van de opgedane kennis en uitgewisselde informatie. En tot slot: evalueer de manier waarop je gesprekken voert, waarom het soms moeilijk of vlot loopt en hoe je het in de toekomst anders kan aanpakken.

Foto © Caroline Lessire