Op 6 juni 2019 organiseerde Lasso pARTicipe!, een inspiratiedag in Muntpunt voor iedereen die op een participatieve manier met kinderen en tieners rond cultuur werkt. Het was een dag speciaal voor leerkrachten, jeugd- en cultuurwerkers. Zij konden er kennismaken met het culturele Brusselse aanbod en geïnspireerd raken over hoe je kan samenwerken met een culturele organisatie of een artistiek project op poten kan zetten.

Tijdens een cultuurmarkt stelden volgende organisaties hun aanbod voor: Filem’On, Bozar, Stapstad, Bronks, Argos, KMSKB, JEF jeugdfilm, COOP, Zinnema, Wiels, Villa Empain, Ultima Vez, Labolobo, Jeugd & Muziek, De Munt, Groep Vers, VGC Paspartoe groepspas.

Vervolgens konden de deelnemers kiezen uit drie verdiepende sessies. Elke sessie draaide rond een specifiek thema, met praktijkwerkers die hun ervaringen kwamen delen.

Sessie 1: Boeken & Verhalen


Sessie 2:
Cinema & Fotografie


Sessie 3:
Creatieve plekken

Snuif de sfeer op in het foto-album en in de videoreportage.

Deze inspiratiedag organiseerde Lasso ihkv van het project Kunst voor Ketjes met de steun van VGC/Stedenfonds en het project Try Out Teens met ondersteuning van de Vlaamse Overheid.

pARTicipe! werd georganiseerd i.s.m. Vitamine C, het leren netwerk voor cultuureducatie in de vrije tijd van publiq vzw, waar ook LASSO deel van uitmaakt. Vitamine C werkt over de grenzen van sectoren en disciplines aan expertisedeling, inspiratie, dialoog en uitwisseling. Zo bouwen we in overleg met zo veel mogelijk partners over heel Vlaanderen en Brussel een duurzaam, lerend en boeiend netwerk voor cultuureducatie in de vrije tijd uit. pARTicipe! kreeg steun van Vitamine C i.h.k.v. de roadtrip cultuureducatie die nu loopt: 10 gratis events rond cultuureducatie verspreid over heel Vlaanderen, 10 boeiende onderwerpen en momenten voor ontmoeting. Wil je meer weten over Vitamine C, de roadtrip cultuureducatie en ook deel uitmaken van dit boeiende netwerk? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Vitamine C of volg hen op facebook.