In het voorjaar van 2016 stapten een aantal cultuur- en jeugdorganisaties mee in een werkgroep van het experimenteel participatietraject 'Kinderen Baas'. Doelstelling van het project is om cultuur- en jeugdorganisaties samen een participatief traject te laten afleggen, er wordt toegewerkt naar een moment waarbij de kinderen voor één dag baas mogen zijn van het cultuurhuis. Deze trajecten zullen plaatsvinden in het seizoen '16-'17.

In de voorbereidende werkgroep vergaderingen werden samen de krijtlijnen voor het project vastgelegd, de vormen en mate van participatie besproken en werden een aantal aandachtspunten voor de trajecten geformuleerd. Deze zomer werken Aximax, JES en Lasso een toolkit uit, die als inspiratie en ondersteuning zullen dienen voor de trajecten.

Op donderdag 6 oktober tussen 9u30 en 12u30 komt deze groep samen voor een startmoment. Op dat moment staan kennismaking en het vormen van de partnerschappen centraal. Na deze voormiddag zijn de partners samengesteld en kunnen de trajecten starten. JES, Aximax en LASSO lichten toe op welke manier we deze trajecten verder zullen ondersteunen.

Datum
06.10.16
Tijdstip
09:30
Locatie
Zinnema