Lasso organiseert op 23 februari 2017 een tweede vormingsmoment rond artistiek werken met tieners, als vervolg op de eerste vorming van 10 oktober 2016 in Muntpunt. Deze activiteit vindt plaats in het kader van het project Try Out Teens.

Op deze inspiratievoormiddag bieden we je een inkijk in methodieken van organisaties die vaak artistiek werken met tieners. Verder brainstormen we rond verschillende thema's: we wisselen ervaringen uit, verzamelen ideeën en delen expertise met jeugdwerkers, publiekswerkers, educatief medewerkers, brede school coördinatoren, leerkrachten, …

Programma

 • 09:00 Onthaal
 • 09:30 Toelichting Try Out Teens
  We geven kort even wat achtergrondinformatie over het ontstaan en doel van het Lasso-project Try Out Teens en over de guidelines rond artistiek aan de slag gaan met tieners.
 • 09:45 Workshop keuze 1
  In dit eerste sessieblok kan je één van volgende sessies kiezen waar je actief een methodiek kan ontdekken om artistiek aan de slag te gaan met tieners: Koning Kevin, Roodebeekcentrum & SystemD/Minuut Quartier (zie onder voor meer info).
 • 10:45 Pauze
 • 11:00 Workshop keuze 2
  In dit tweede sessieblok kan je één van volgende sessies kiezen waar je actief een methodiek kan ontdekken om artistiek aan de slag te gaan met tieners: Koning Kevin, Roodebeekcentrum & SystemD/Minuut Quartier (zie onder voor meer info).
 • 12:00 Brainstormsessies
  In deze korte brainstormsessie gaan we rond een centraal thema of vraag ideeën, ervaringen en expertise uitwisselen. Keuze uit 3 thema’s/vragen (zie onder voor meer info).
 • 12:45 Netwerklunch
  We sluiten samen af met een lunch.

Workshop keuzeopties

 1. Koning Kevin
  Koning Kevin
  is een landelijke jeugdwerkorganisatie met een focus op speelse kunsteducatie in de verschillende muzische domeinen. Zowel tijdens de creatieve kinder- en jongerenvakantie als tijdens de vormingen gaat er veel aandacht naar artistieke expressie stimuleren. Vormingsmedewerker Dries Van Itterbeeck laat je hun kunsteducatieve methodiek ontdekken.
 2. Roodebeekcentrum
  Het Roodebeekcentrum is een eigenaardige villa die is uitgegroeid tot een blakend jeugdcentrum, dat opstaat voor Brusselse kinderen, tieners, jongeren en volwassenen. Ook bij hun wekelijkse tienerwerking staat de creatieve geest steeds centraal. Tienerwerker Lena Verstraete neemt je mee in het poëzieatelier waar ze tieners inspireren om creatief met taal aan de slag te gaan: van speelse ijsbrekers en woordspelletjes tot een eigen talige creatie die we beeldend uitwerken.
 3. System-D / Minuut Quartier
  Filmfestival System-D is het festival voor jong opkomend talent. Het kiest bewust voor een eclectisch en rauw aanbod zonder vormelijke voorwaarden. Minuut Quartier is een categorie binnen het filmfestival System-D speciaal voor Brusselse kinder- en jongerenverenigingen.

  In de voorbereiding van de inzendingen voor het filmfestival krijgen de tieners coaching van de jeugdwerkers van D'Broej. In deze sessie toont Caroline Van Kerckhoven hoe D'Broej tieners inspireert om nieuwe ideeën te bedenken, hoe ze tieners coachen om verschillende stijlen uit te proberen en hoe het concept van het festival versterkend werkt.

Brainstorm keuzeopties

In deze brainstormsessie gaan we aan de slag rond een specifiek thema of vraag. Aan de hand van enkele brainstormmethodieken en concrete voorbeelden verzamelen we ideeën, wisselen we ervaringen uit en delen we expertise.

 1. De plaats van kunst en cultuur in het jeugdhuis/de jeugdwerking
  We gaan op zoek naar verschillende manieren waarop kunst en cultuur een plaats kunnen krijgen in een jeugdhuis/de jeugdwerking. Welke concepten, methodieken, samenwerkingen zijn er mogelijk en interessant voor de jongeren in het jeugdhuis/de jeugdwerking en hoe kunnen we die samen organiseren.
 2. Tieners coachen voor een toonmoment/wedstrijd
  Hoe kunnen jeugd- en cultuurwerkers tieners coachen en begeleiden op weg naar een toonmoment en/of wedstrijd? Welke specifieke coaching is er nodig en op welke manier kunnen we dat inbedden in bestaande culturele en artistieke werkingen?
 3. Artistieke en/of culturele werking aantrekkelijk voorstellen aan tieners
  Hoe kunnen we artistieke en culturele projecten aantrekkelijk maken voor tieners? Op welke manier kunnen we de tieners zelf betrekken in de programmatie en communicatie? Welke mogelijkheden zijn er nog naast flyers verspreiden en Facebookpagina's maken?
Datum
23.02.17
Tijdstip
09:00
Locatie
De Pianofabriek