Op dinsdag 19 november 2019 organiseert Lasso een infosessie over de speelse gespreksmethode BabbelArt, voor leerkrachten, vormings- en (kunst)educatieve medewerkers, professionals uit het jeugdwerk, het socio-culturele veld en de culturele sector.

Programma

  • 13:30 Onthaal, introductie en kennismaking met de werking van de Hageltoren
  • 14:00 Verdeling in kleine groepen en spelen van BabbelArt
  • 15:30 Terugkoppeling
  • 16:00 Einde

Babbel wat?

BabbelArt is een tweetalige, speelse gespreksmethode die gespeeld kan worden in verschillende contexten. Als opwarmer van een project bijvoorbeeld, maar ook als onderdeel van een cultureel traject, als inspraakmethodiek voor het opstellen van een vrijetijdsprogramma of voor het aanreiken van oefenkansen Nederlands of Frans. We starten de infosessie met een algemene introductie over de gespreksmethode.

De gespreksmethode bestaat uit twee delen die los van elkaar kunnen gespeeld worden. In deel 1 vormen 50 disciplinekaartjes zoals theater, dans, muziek maar ook meer hedendaagse uitingen als gaming en street art het uitgangspunt. Aan de hand van deze kaartjes komt een blikverruimend gesprek op gang, over de plaats van kunst en cultuur in het leven van de deelnemers.

In deel 2 organiseren de deelnemers hun eigen ideale kunstenfestival. Zo worden ze uitgedaagd om ideeën aan te reiken, samen plannen te maken, beslissingen te nemen én tot een concreet resultaat te komen.

N.a.v. het spelen van BabbelArt leren we ook de werking van het sport- en cultureel en centrum Hageltoren beter kennen. We krijgen een rondleiding voor en achter de schermen, zo krijgen alle deelnemers een beter idee van wat deze plek allemaal te bieden heeft! Misschien kan er hier zelfs een festival voor en door jongeren plaatsvinden?

Datum
19.11.19
Tijdstip
13:30
Locatie
Hageltoren - Tour à Plomb