Op maandag 16 september 2019 organiseert Lasso een infosessie over de speelse gespreksmethode BabbelArt, voor leerkrachten, vormings- en (kunst)educatieve medewerkers, professionals uit het jeugdwerk, socio-culturele veld en de culturele sector. Kies zelf welk deel van het spel je wilt ontdekken!

Programma

  • 14:00 Onthaal en introductie
  • 14u15 Maak je keuze: welk deel wil je ontdekken?
    • Keuze 1 Deel 1/ In dialoog over artistieke talenten en culturele interesses
    • Keuze 2 Deel 2/ Organiseer je ideale kunstenfestival
  • 15:45 Terugkoppeling en afronding

Babbel wat?

BabbelArt is een tweetalige, speelse gespreksmethode die gespeeld kan worden in verschillende contexten vb. als opwarmer van een project, als onderdeel van een cultureel traject, als inspraakmethodiek voor het vrijetijdsprogramma, voor het aanreiken van oefenkansen Nederlands of Frans. We starten de vorming met een algemene introductie over de gespreksmethode. Daarna kan je kiezen in welk deel je je wil verdiepen.

De gespreksmethode bestaat uit twee delen die los van elkaar kunnen gespeeld worden. In deel 1 vormen 50 disciplinekaartjes zoals theater, dans, muziek maar ook meer hedendaagse uitingen als gaming en street art het uitgangspunt. Aan de hand van deze kaartjes komt een blikverruimend gesprek op gang, over de plaats van kunst en cultuur in het leven van de deelnemers.

In deel 2 organiseren de deelnemers hun eigen ideale kunstenfestival. Zo worden ze uitgedaagd om ideeën aan te reiken, samen plannen te maken, beslissingen te nemen én tot een concreet resultaat te komen.

Datum
16.09.19
Tijdstip
14:00
Locatie
Beursschouwburg