Binnen Art Inclusive experimenteerden we met samenwerkingen tussen welzijns- en artistieke partners. Dat leverde een hoop inzichten en ervaringen op rond artistiek aanbod op maat van personen met een fysieke of mentale beperking.

Voor artistieke organisaties die handicapsensitief willen werken

  • Betrek het hele team, van onthaalmedewerkers tot techniekers. Niet alleen het publiek, ook een kunstenaar met een beperking moet zich backstage welkom en begrepen voelen!
  • Denk en werk niet louter voor, maar mét mensen met een beperking. Betrek bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige voor waardevolle tips en feedback. Good practices uitwisselen kan ook heel leerzaam zijn om uit te dokteren wat wel en niet werkt.
  • Houd rekening met de uiteenlopende profielen van personen met een beperking: verschillende individuen kunnen verschillende behoeften hebben. Dat maakt het werk uitdagend maar gebruik dit niet als excuus. Bekijk hoe je kan groeien en welke (kleine) stappen je al kan zetten. Weet dat kleine inspanningen opgemerkt en immens gewaardeerd worden. Besef tegelijkertijd dat blijvende aandacht nodig is.
  • Om personen met een beperking te bereiken zal je je communicatie ook op een andere manier moeten organiseren: via specifieke kanalen en netwerken voor mensen met een fysieke of mentale beperking, hun naasten, mantelzorgers, zorgverleners, …
  • Voorzie voldoende tijd als je wil samenwerken met een welzijnsorganisatie. Wees niet teleurgesteld als een reactie een poosje op zich laat wachten. Begrijp dat het ontwikkelen van een cultureel aanbod geen prioriteit is: de focus is eerstelijnszorg. Het is niet ongewoon dat een antwoord weken tot maanden op zich laat wachten!
  • Begin met een inleefspel: zo ontdek je hoe het is om een beperking te hebben, en word je je bewuster van de drempels in je eigen werking.

Voor welzijnsorganisaties die artistieke ervaringen willen aanbieden aan cliënten met een fysieke of mentale beperking

  • Weet dat vele culturele en artistieke organisaties een educatieve dienst of publieksmedewerker hebben die je kunt benaderen. Vaak is de wil om op maat te werken aanwezig, en is er meer mogelijk dan je denkt!
  • Breng de wensen en noden van jouw cliënten zo goed mogelijk in kaart, zodat je de activiteit goed kunt voorbereiden, en zo goed als mogelijk op zaken kunt anticiperen.


Meer weten over dit onderwerp? In het artikel 'Handicapinclusief werken in de kunsten' lees je onze ervaringen na één jaar Art Inclusive.