Op vrijdag 8 juni 2018 organiseren Dēmos, Lasso en de Brusselse gemeenschapscentra de tweetalige inspiratienamiddag #Kunstinvelehanden / #Artportépartous in de Beursschouwburg in Brussel. Naar aanleiding van het participatieve kunstenfestival Enter BXL dat doorgaat van 26 tot en met 29 april 2018, gaan we dieper in op diverse participatieve formats in de kunsten. We voeden zo het debat over stedelijkheid, diversiteit en participatie binnen het kunstenveld en de betekenis die participatieve kunstpraktijken hebben voor verwante sectoren.

Burgerparticipatie is nodig, ook in de kunsten. In de zoektocht naar een betere afstemming op de diverse (stedelijke) maatschappelijke realiteit benadert een kunst- of cultuurcentrum burgers vandaag niet meer alleen als publiek. Buurtbewoners creëren samen met kunstenaars, jongeren organiseren hun eigen festival en mondjesmaat wordt hier en daar zelfs de programmatie uit handen gegeven.

Tijdens #Kunstinvelehanden thematiseren we niet de waarom-vraag van kunstparticipatie maar gaan we in op concrete ervaringen en vragen rond participatief creëren, programmeren en organiseren.

Programma

 • 12:30 Onthaal
 • 12:45 Kick-Off
  met participatieve pep-aerobics ceremonie door Professeure Posterieure
 • 13:15 Openingswoord
  door Minister Sven Gatz en Minister Pascal Smet en korte terugblik op ENTER Festival BXL
 • 14:00 Ideeënplatform
  vanuit concrete cases die inzetten op de centrale vraag: Hoe leg je kunst in vele handen? Schuif aan bij een discussietafel en breng gerust je eigen agenda mee. Volgende thema's komen aan bod: Hoe spreid je participatieve kunstpraktijken en vers talent? Hoe rekruteer je burgers voor participatieve projecten? Hoe leg je programmatie in vele handen? Hoe definieer je de kwaliteit van een participatieve creatie? Hoe kan je verwachtingen rond participatie afstemmen?
 • 15:45 Diverse keuzeateliers
  • 1. Salongesprekken met diverse kunstenaars die participatief creëren waaronder de artists in residence van ENTER Festival BXL.
  • 2. Wandeling door de Begijnhofwijk met Bie Vancraeynest, festivalcoördinator.
  • 3. Hoe organiseer je een participatief kunstenfestival? Interactieve kijk op participatief programmeren begeleid door Sarah Avci (Palhik Mana vzw). We gaan dieper in op persoonlijke ervaringen uit projecten die burgers betrekken bij de artistieke programmatie. Deel jouw verhaal of kom luisteren naar dat van anderen!
  • 4. Workshop BabbelArt een speelse gespreksmethode voor leerkrachten, jeugd- en cultuurwerkers om met tieners in gesprek te gaan over kunst en cultuur en hun eigen kunstenfestival te ontwerpen. Begeleid door Lasso vzw.
 • 17:00 Artistieke afsluiter en receptie

Datum
08.06.18
Tijdstip
13:00
Locatie
Beursschouwburg