Eind december 2019 kreeg Lasso goed nieuws van de Vlaamse Overheid: het project pARTicipe! kon van start gaan!

In 2020 stonden een drietal proeftuinen rond kunst en cultuur gepland. Binnen elke proeftuin zou een groep kinderen of tieners begeleid worden. Vertrekkende vanuit hun interesses en leefwereld gaan we op zoek naar een kunstenaar en/of partnerorganisatie om hun ideeën te gaan realiseren.

Johanna, jeugdwerker in buurthuis Chambéry(D’Broej), reageerde in januari 2020 als één van de eersten op onze oproep. De proeftuin zou erg goed aansluiten bij het multimedia- en taalstimuleringsatelier ‘De Reporters’. Dat is een groep van tien tienermeisjes die elke vrijdag na school naar het buurthuis komen.

“Allemaal zijn ze even gemotiveerd en enthousiast om nieuwe dingen te ontdekken”, aldus Johanna. Daarnaast zou het voor Johanna ook een kans zijn om nieuwe multimediacontacten te leren kennen en samen te werken met professionals, wat inspirerend kan werken voor het vormgeven van de ateliers de komende jaren. We besloten na een verkennend gesprek om de proeftuin te starten met een begeleide spelsessie van BabbelArt.

Met BabbelArt culturele interesses en talenten ontdekken

In deze eerste stap kwamen we te weten wat de groep tieners wel of niet boeide, waar ze hun zinnen op wilden zetten en welke verborgen talenten ze hadden. Het was niet enkel een manier om elkaar wat beter te leren kennen. In deze proeftuin was dit het startpunt voor een gesprek over wat zij zelf graag beter wilden leren kennen of doen.

De vragen: ‘Wat wil je ontdekken of leren, wat vind je niet leuk, waar ga je graag naar kijken of luisteren en waar ben je goed in?’ vormen samen met 50 artistieke disciplinekaartjes de basis voor de gespreksmethode BabbelArt.

Tijdens het spel zorgde de Lasso-begeleider voor een vlot verloop én probeerde ze samen met de groep tot een aantal gezamenlijke artistieke ideeën te komen. Een aantal disciplines kwamen duidelijk naar voren: kunstschaatsen, vloggen, koken, graffiti, zang en dans.

Advies op maat

Voor Chambery zocht Lasso in eerste instantie uit welke Brusselse actoren een multimedia-aanbod hebben voor tieners en welke interessante cultuurpartners er in hun nabije omgeving liggen of naar het buurthuis kunnen komen.

In een tweede fase reikten we op basis van de artistieke disciplines na de BabbelArt-sessie nieuwe partners, projecten en ideeën aan die kunnen aansluiten bij de groep. Deze oefening vormde de basis voor het uitwerken van het vervolg van het traject.

Vlogging & koken

Ondertussen is het half maart 2020. Samen met Johanna bekeken we welke ideeën van de groep verder uitgewerkt zouden worden. Dat het iets rond ‘vloggen’ en ‘koken’ zou worden, werd al snel duidelijk. Maar de hele coronasituatie zorgde voor een versnelling in de keuzes van de activiteiten. In andere tijden zou er meer tijd genomen worden om het parcours in samenspraak met de groep vorm te geven.

Als eerstkomende activiteit stond de jeugdfilm ‘BINTI’ gepland: een film in het teken van de 12-jarige Binti die ervan droomt om een bekende vlogster te worden. Samen naar de film gaan kon niet, maar het motiveerde ons om te onderzoeken of we de film tóch in de huiskamers van de meisjes konden krijgen. J.E.F. jeugdfilm zorgde voor een geschikte oplossing: de film werd tijdelijk beschikbaar via een Vimeo-link en paswoord.

Verder besloten we in zee te gaan met videokunstenaar Thierry, die de groep zou begeleiden in een traject van vier werksessies over ‘vlogging’. Dit beloofde een interessante trip te worden in het verkennen van de virtuele wereld.

In zee met ‘the video guy’

“...dat hij het wel een spannende opdracht vond; met het geven van workshops rond vlogging had hij ervaring!” Het zelf live lesgeven via een online platform, dat was een uitdaging die Thierry ‘The Video Guy’ graag wou aangaan.

Over de inhoudelijke aanpak zaten Thierry en Johanna snel op dezelfde lijn: het koken zou de rode draad worden voor de vlog-sessies. Er rezen echter wel wat vragen die uitgeklaard moesten worden: het technische aspect van een virtuele leeromgeving enerzijds en het creëren van voldoende groepsgevoel en ‘interactie-zonder-chaos ’anderzijds. Er werd over-en-weer gezoomd, geskypet, gemaild en ouderwets getelefoneerd om het traject op te starten.

Johanna nam met elke ouder en tiener persoonlijk contact op, om uit te leggen hoe ze elkaar op Zoom zouden kunnen ontmoeten én ze organiseerde op 3 april een eerste testsessie. Met allerlei spelletjes zoals PIM PAM PET, Pictionary en een muziekquiz testte ze uit hoe de groepsdynamiek online vormgegeven kon worden en werden er een aantal afspraken gemaakt. Dat lukte aardig en het enthousiasme bij de meisjes was groot. Er werd gevraagd naar hun favoriete vlogs en vloggers als inspiratie voor het vormgeven van de eerste sessie, ook hier zat al een eigen moeder-dochter vlog bij, wat een ontdekking!

De testervaring was voor Thierry zeer waardevol. Ook het feit dat Johanna als vertrouwenspersoon de groep kon klaarstomen voor de eerste sessie was erg noodzakelijk. Ze vormden een mooi aanvullend team.

Technisch was het zoeken: het Zoom-platform bleek niet te werken op alle computers, er moest een ander platform gezocht, getest én gecommuniceerd worden. Daarnaast waren we niet zeker of iedereen de link ging kunnen openen, tijdig aanwezig zijn of de internetverbindingen en de microfoons wel degelijk gingen werken...

S. was heel blij om haar vrienden te zien, al was het slechts via de computer.

- Een mama

Ik vind het goed dat de kinderen merken dat het niet allemaal vlot verloopt.

- Een mama

Tot op het laatste moment was het spannend voor de eerste vlog-sessie op 10 april. Het eerste half uur kende een trage technische opstart, niet iedereen raakte direct ingelogd of viel weg, sommigen moesten korter bij hun modemgaan zitten, hulp van mama of papa werd ingeschakeld om uiteindelijk dan toch de workshop te kunnen starten. De meisjes kregen technieken aangereikt om een eerste opdracht te kunnen realiseren: ‘Een vlog maken van hun favoriete recept’. Na de sessie werd hen een uitgebreide opdracht doorgestuurd waar ze in de week erna mee aan de slag konden.

Lees het vervolgartikel voor de afloop van het verhaal...