In het najaar van 2019 zette Zinnema samen met een twintigtal partnerorganisaties de schouders onder een vernieuwde versie van projectwww. Het project kende al een voorgeschiedenis binnen het Anderlechtse netwerk, in de vorm van een succesvol podiumkunstentraject voor jongeren rond het thema ‘identiteit’. De droom om projectwww op andere Brusselse plekken te gaan realiseren en ook over de gewestgrenzen heen te gaan, gaf veel partners zin om mee in het verhaal te stappen. Er werd een dossier ingediend bij de Vlaamse overheid voor een bovenlokale cultuursubsidie. Die werd toegekend en in april 2020 begon een zoektocht naar het smeden van verbindingen, het letterlijk en figuurlijk overbruggen van afstanden en hindernissen. Het einddoel: de levendige én kwetsbare verhalen van jonge talenten op scène brengen, onder begeleiding van coaches die zelf hun eerste stappen zetten in het professionele circuit.

De ambitie was groots: een podiumkunstentraject uitrollen in vier verschillende regio’s, de grenzen van gewesten overstijgend, en samenwerkingen realiseren tussen culturele partners, scholen en jeugdorganisaties. Er werden vier lokale netwerken opgericht, partners werden samengebracht en taken werden verdeeld. Sommige organisaties hadden al een goede band met elkaar of werkten al samen. Voor anderen was het dan weer een kans om nieuwe organisaties te leren kennen. En voor sommigen was het realiseren van een artistiek jongerenproject nieuw terrein.


Het artistieke luik werd gerealiseerd door L.E.A.D. (Live to Express A Dream), de organisatie achter choreograaf Yves Ruth en creatieve duizendpoot Ish Ait Hamou. De filosofie van projectwww was om beginnende danscoaches in te lijven die de jongeren zouden begeleiden bij hun artistieke creaties. L.E.A.D. ondersteunde de beginnende begeleiders als ‘coach-of-the-coaches’.

Het driejarige project voorzag ook ruimte voor groei en bijsturing. In het eerste jaar en het derde jaar zou in elke regio een jongerentraject gerealiseerd worden. Om de groeipijnen van het eerste projectjaar te kunnen identificeren en aanpakken werd tussen beide edities een reflectiejaar voorzien.

Lasso zorgde voor het documenteren en analyseren van de processen. Dat leidde tot de publicatie projectwww: grensoverschrijdend podiumkunstentraject voor jongeren, waarin we het project vanuit verschillende hoeken belichten. Je leest de intenties van de initiatiefnemers, de ervaringen van de jongeren en van de coaches die hen begeleidden en hoe één van de deelnemende cultuurcentra het project beleefde. Maar ook cultuurbeleidscoordinatoren komen aan bod, en de stuurgroep waarin de subsidiënten zetelden. Afsluitend vind je er een hoop tips & tricks in voor bovenlokaal samenwerken en voor het uitwerken van artistieke projecten met jongeren.

Geïnteresseerd? Duik in de publicatie projectwww: grensoverschrijdend podiumkunstentraject voor jongeren!