Move It Kanal was een tweetalig stadsproject met een focus op jongeren (12-18 jaar) uit de Brusselse Kanaalzone. Met het project wilden Lasso en haar partners de cultuurparticipatie van deze jongeren stimuleren. Na afloop van Move It Kanal maakten we een publicatie met onze ervaringen, inzichten en inspirerende praktijkverhalen, zoals deze samenwerking met de Cardijnschool.

Op de Cardijnschool in Anderlecht wordt buitengewoon secundair onderwijs gegeven. Het is een school met veel aandacht voor cultuurbeleving en ontdekking: door deel te nemen aan culturele projecten in Brussel wil men het zelfvertrouwen van de leerlingen opkrikken. Zij leren de stad zo beter kennen en waarderen, zowel hun directe schoolbuurt als andere Brusselse wijken.

Een leerkracht van de Cardijnschool leerde Lasso kennen dankzij BabbelArt. Ze gebruikte de tool als startpunt van een project met haar tweede- en derdejaars leerlingen ‘Bakkersgast’. De jongeren beeldden tijdens het spelen één van de kunstdisciplines op de spelkaarten uit, waarna de andere spelers ernaar moesten raden. Zo kwam een gesprek op gang. De tool wierp zijn vruchten af. Enerzijds als ijsbreker om de externen te leren kennen (in dit geval een Lasso-medewerker en een Brede School-coördinator), en anderzijds omdat de leerlingen hun medeleerlingen en leerkrachten in een nieuw daglicht zagen: hun hobby’s, interesses, passies...

Tijdens de spelsessie kwam aan het licht dat de jongeren graag iets wilden doen met film. Er was ook een wens om een YouTube-kanaal op te zetten voor de school. Dit werd de leidraad om samen een cultureel ontdekkingsparcours uit te stippelen. Het parcours voerde ons langs De Filmfabriek in KANAL, waar de leerlingen hun eigen film maakten. Nadien kregen ze de keuze uit drie organisaties om het proces mee verder te zetten. De organisaties kwamen zich elk voorstellen op school, keken een film samen met de jongeren en gingen vervolgens in gesprek met hen. De keuze van de leerlingen viel uiteindelijk op ARGOS, een centrum voor audiovisuele kunsten. Na de kennismaking op school ging de groep langs bij ARGOS. Daar kregen ze prompt een resem audiovisuele opdrachten voorgeschoteld, waarmee ze een hele voormiddag zoet waren in de stad.


Naarmate het project vorderde, kregen we meer en meer zicht op de verschillende interesses van de groepsleden. Creativiteit en goed luisteren maakten het mogelijk om rekening te houden met de individuele wensen van elke leerling, en toch naar een geheel toe te werken. In een groep vertonen sommigen bijvoorbeeld veel initiatief en zijn anderen eerder verlegen. Zo wilden sommige leerlingen zelf een rol spelen in de film, anderen filmden liever, zorgden voor de decors en kostuums of schreven het verhaal. Op die manier konden de leerlingen experimenteren met wat hen boeide: proeven en ontdekken ten top!

In de publicatie "Move It Kanal: over cultuur en jongeren in de Brusselse kanaalzone" vindt je dit en een heleboel andere inspirerende prakijkverhalen terug!