Op 28 april nodigt Lasso/Move It Kanal twee sprekers uit om te vertellen hoe zij co-creëren met jongeren. Want jongeren inspraak geven hoeft niet altijd veel voeten in de aarde te hebben, het kan al op best laagdrempelige wijze! Volg de link voor meer info en inschrijven.


Foto © Bruxelles Babel