In 2019 startte Lasso een samenwerking met bon (Agentschap Integratie en Inburgering). Uitgangspunt van de samenwerking is Masir Avenir, een programma dat bon inmiddels al 10 jaar uitwerkt, waarbij ze zich richten op net-aangekomen nieuwkomers in België. Lasso zal het culturele luik van dit programma begeleiden, in het kader van het stadsproject Move It Kanal.

Voor velen staat de zomer synoniem voor vrije tijd en vakantie, vaak in het buitenland. Maar voor anderen zijn die twee vrije maanden ook een periode van leegte, net voor de start van een nieuw schooljaar, dat vaak een opportuniteit biedt om vrienden te maken en zich ergens thuis te voelen. Zo ook voor jonge nieuwkomers in België, voor wie de zomer een fragiele tijd is waarin ze maar weinig houvast hebben (zie de studie ‘Vrije tijd van jongeren in migratie’, UGent, onderzoeksgroep CuDOS, 2019).

Bon is zich al langer bewust van deze valkuil en besliste lang geleden om de deuren geopend te houden tijdens de zomerperiode. Ze bieden minderjarige nieuwkomers, die vaak nog maar enkele weken of maanden in België zijn, een divers pakket aan van lessen Nederlands, sportactiviteiten en sessies rond Belgische gebruiken en gewoontes.

Ook cultuur komt aan bod, opdat de deelnemers zo nieuwe mensen, plekken en kunstdisciplines leren kennen. En passant leren ze ook zichzelf kennen. Ze leren zich uitdrukken op verschillende manieren, verkennen hun talenten of beleven gewoonweg een leuke tijd samen.

Zoiets organiseren vergt heel wat tijd. Daarom besliste Lasso om deel te nemen aan een brainstorm met het team van bon en hen te helpen bij het zoeken van geschikte culturele activiteiten. Het is immers geen lachertje om organisaties te vinden die én beschikbaar zijn (vaak kan bon pas laat een activiteit aanvragen) én flexibel (het aantal jongeren dat effectief aanwezig is durft al eens te verschillen van het aantal dat zich inschreef). En uiteraard speelt ook de kostprijs van de activiteit een rol.

Met behulp van BabbelArt, gingen we met de leerkrachten en begeleiders van een groep jongeren op zoek naar hun interesses en verwachtingen op cultureel gebied. Zo kwamen we alvast uit bij twee activiteiten:

Na afloop van het zomerprogramma blijft bon de jongeren begeleiden. Onze samenwerking met hen begint dus nog maar pas en we denken nu al actief na over hoe we nog meer deugddoende momenten kunnen opzetten. Trouwens : wist je dat naam Masir Avenir uit het Dari komt? In die taal betekent het «de weg naar de toekomst ».

Masir Avenir is één van de praktijktijkverhalen uit Move It Kanal: over cultuur en jongeren in de kanaalzone. Download/bestel de publicatie voor meer inspiratie!

--

Dank aan Tina Smout, Antonia Orihuela Caballero, Gwennie de Vogelaer, Inge De Cooman, Jessy Vandervaeren, Melanie Adriaenssens van bon en alle andere partners waarmee we nu al konden samenwerken!

Het project Move It Kanal, geleid door Lasso en de Erasmushogeschool Brussel, is opgezet in het kader van het operationele EFRO programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit kader is bijna 2,1 miljoen euro in het project geïnvesteerd, waarvan 50% door de Europese overheid en 50% door het Gewest wordt gedragen. De doelstelling van de EFRO-programmering is om de culturele participatie van jongeren in het kanaalgebied te versterken.

EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is een instrument voor het Europese regionale beleid dat nieuwe mogelijkheden wil bieden aan Europese burgers en dat de kloof tussen de levensstandaard in de verschillende regio's wil dichten. Het vormt een investerings- en solidariteitsmechanisme van de EU dat dankzij Europese en regionale investeringen ons dagelijkse leven beïnvloedt.

Het project wordt ondersteund in cofinanciering met de VGC.