Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Lasso de inspiratiedag BrusselArt Toernée op 13 december 2018. Het werd de 7de editie van het evenement waarbij groepsbegeleiders van socio-culturele verenigingen, welzijnsorganisaties en volwasseneducatie uitgenodigd werden om kennis te maken met het Brussels cultureel aanbod.

Een 20-tal cultuurhuizen stelden hun cultureel programma voor volwassenen op onze cultuurmarkt voor aan het divers publiek. Naast deze gelegenheid konden de deelnemers zich, voor en na de cultuurmarkt, aansluiten bij sessies over culturele gespreksmethodieken & samenwerkingen en rondleidingen geleid door KANAL & CIVA.

We verwelkomden een 70-tal deelnemers uit verschillende sectoren in het Kaaiforum van het Kaaitheater. Het evenement werd geopend met een welkomstwoord van Anja Van Roy, algemeen coördinator van Lasso. Hierna gingen de informatieve sessies van start, waarbij de deelnemers konden kiezen tussen twee thematieken: gespreksmethodieken voor groepen over kunst & cultuur of getuigenissen van samenwerkingen tussen de culturele sector en andere diverse sectoren.

Drie gespreksmethodieken werden voorgesteld:

 • ErOpUit, geïntroduceerd door Licorice Leroy van het Netwerk Tegen Armoede
  Deze expo bestaat uit een audiovisuele reeks getuigenissen van mensen in armoede, over drempels die hen belemmeren om aan kunst & cultuur te participeren. Het is een tool die helpt om de verschillende obstakels te begrijpen en te verlagen. Aanvullend hieraan werden ook tips-kaarten gemaakt om groepsbegeleiders extra te ondersteunen.
 • Het Grote Vrijetijdsspel van Fonds Vrijetijdsparticipatie (FVP)/Demos
  Ellen De Ceuster (FVP) kwam dit spel voor sociale verenigingen toelichten. Het Grote Vrijetijdsspel stimuleert groepen om vrije tijd te definiëren en de drempels hieromtrent te bespreken.
 • BabbelArt van Lasso
  Marijke Van Hassel presenteerde deze speelse gesprekmethodiek voor groepsbegeleiders, leerkrachten, vormings- en (kunst)educatieve medewerkers. Het peilt naar de motivaties, drempels, talenten en interesses van hun groepen én biedt een waardevolle bron van informatie om mee aan de slag te gaan in verdere projecten.

Simultaan werden vier samenwerkingen in de kijker gezet die enerzijds betrekking hebben op de cultuursector, anderzijds op de socio-culturele, welzijns- en/of de educatiesector:

 • Isabel Vermote van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten gaf een presentatie rond het traject dat opgestart werd met het rusthuis Ter Ursulinen in het kader van het tweetalig project Museum op maat.
 • Een ander praktijkvoorbeeld dat aan bod kwam was Art For All van Globe Aroma, dat als doel heeft om nieuwkomers het Brusselse culturele landschap te laten ontdekken. Nora Mahammed legde uit hoe het programma maandelijks wordt samengesteld door een groep nieuwkomers en Brusselaars met een liefde voor kunst en cultuur.
 • In project Applaus, begeleid door o.a. Isabelle Vanderstockt, slaagden 5 cultuurhuizen (Kaaitheater, Beursschouwburg, Bronks, Kunstenfestivaldesarts & KVS) erin om onderwijs, kunst en cultuur te verzoenen met sociale organisaties door thematische oefenkansen Nederlands aan te bieden.
 • Als laatste vertelde Benedicte Serroen wat meer over 'Op zwier door cultureel Brussel', een initiatief van Citizenne dat selecties maakt uit het rijke culturele Brusselse aanbod en deze omkadert. Door gebruik te maken van de VGC Paspartoepas wordt cultuur toegankelijk gemaakt voor vele Brusselaars.


Na al deze inspirerende verhalen, werd het Kaaiforum omgevormd tot een cultuurmarkt, waarbij verschillende sectoren elkaar ontmoetten. Een echt netwerkmoment! De volgende cultuurpartners van Lasso stelden hun cultureel aanbod voor: Kaaitheater, Citizenne, BrukselBinnensteBuiten, Beursschouwburg, Wiels, Bozar, KVS, KANAL, CIVA, Cinematek, Kunstenfestivaldesarts, VOEM, Argos Arts, Labolobo, MIM KMKG, Ultima Vez, Klarafestival, Odysseia Ensemble & Palhik Mana.

Ook konden de deelnemers zich informeren over over de financiële kortingen voor hun groepen dankzij de VGC Paspartoepas. Atelier Groot Eiland zorgde voor de lunch tijdens de cultuurmarkt, vzw De Lork voor geschenkpakjes voor de sprekers.

Een tweetal keer werd de cultuurmarkt onderbroken om plaats te maken voor pitch-rondes. Hierbij gaven we de kans aan verschillende cultuurhuizen om de hoogtepunten van hun volwassenaanbod in twee minuten voor te stellen.

Om af te sluiten, vonden er in de namiddag twee rondleidingen plaats in KANAL-Centre Pompidou:

 • De ene rondleiding werd begeleid door Caroline Van Meerbeek, educatief medewerker van KANAL zelf. Zij wist meer te vertellen over het rijk gevulde programma aan culturele activiteiten, die daar een jaar lang plaatsvinden vooraleer de oude Citroëngarage omgebouwd wordt tot de grootste culturele instelling van Brussel.
 • Pieter Van Damme, directeur van het Internationaal Centrum voor de Stad, de Architectuur en het Landschap (CIVA), nam een groep mee door hetzelfde gebouw, maar met een andere insteek: een blik op de toekomst van het centrum werpen. CIVA zal binnenkort verhuizen naar KANAL-Centre Pompidou. De deelnemers konden zich, dankzij de rondleiding, een beeld schetsen van de toekomstige plaats van CIVA in KANAL.

Op onze Facebook-pagina is een fotoverslag te zien van de inspiratiedag BrusselArt Toernée. De foto's werden gerealiseerd door Karim Abraheem & Greta Pinoy van Tram66.