Met het project BrusselArt wilde Lasso de cultuurparticipatie van volwassenen in groep bevorderen. Daarbij was er specifiek aandacht voor volwassenen in kwetsbare situaties.

Het project was ingebed binnen een breed netwerk van cultuurorganisaties en socio-culturele verenigingen, instellingen voor volwasseneneducatie en organisaties uit de welzijnssector. Lasso begeleidde uitwisseling en samenwerking tussen deze spelers. Zo wilden we sociale, inhoudelijke en informatieve drempels wegwerken die volwassenen mogelijk ervaren als ze willen deelnemen aan het culturele leven. Het project gebeurde in aanvulling op de financiële drempelverlaging waarop bijvoorbeeld VGC Paspartoe inzet.

Voorts ontwikkelde Lasso communicatie om wie instond voor groepsbegeleiding te informeren en te inspireren. Tenslotte stimuleerden we culturele spelers om hun aanbod of omkadering meer af te stemmen op organisaties die werken met groepen volwassenen.

Voor BrusselArt werkte Lasso samen met andere ondersteunende organisaties waaronder Citizenne en het Brussels Ouderenplatform. Lasso was ook lid van de VGC-werkgroep om het gebruik van de VGC Paspartoe groepspas te stimuleren. Andere leden waren het Brussels Platform Armoede, Citizenne, Muntpunt en Publiq.

BrusselArt liep af in 2023.

Status
Afgelopen project
Looptijd
2012-2023
Coordinator